Valitut rajaukset: Hallintoyksikkö Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Henkilöverotus (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1038LI-3017
Ei huomautuksia.
Henkilöverotus (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1038LI-3018
Ei huomautuksia.
Financial English (06.01.2023 - 05.03.2023)
K1128LI-3017
For more detailed information about the course, see the implementation plan.
Financial English (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1128LI-3018
For more detailed information about the course, see the implementation plan.
Kirjanpidon jatkokurssi (06.01.2023 - 07.05.2023)
K1257LI-3019
Ei huomautuksia.
Kirjanpidon jatkokurssi (06.01.2023 - 07.05.2023)
K1257LI-3020
Ei huomautuksia.
Työoikeuden perusteet (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1325LI-3015
Ei huomautuksia.
Työoikeuden perusteet (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1325LI-3016
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan suunnittelu (29.08.2022 - 31.12.2022)
KL00BQ23-3035
.
Liiketoiminnan suunnittelu (29.08.2022 - 31.12.2022)
KL00BQ23-3036
.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ24-3048
.
Liiketoiminnan kehittäminen (06.01.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ24-3049
.
Affärssvenska II (06.01.2023 - 05.03.2023)
KL00BQ25-3038
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3065
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3066
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Kirjanpidon peruskurssi (29.08.2022 - 31.12.2022)
KL00BQ50-3014
Kirjanpidon peruskurssi (29.08.2022 - 31.12.2022)
KL00BQ50-3015
Yritysverotus (06.01.2023 - 05.03.2023)
KL00BQ52-3013
.
Yritysverotus (06.01.2023 - 05.03.2023)
KL00BQ52-3014
.
Yritysrahoituksen perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ53-3013
Ei huomautuksia.
Yritysrahoituksen perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ53-3014
Ei huomautuksia.
Palkanlaskenta (31.10.2022 - 31.12.2022)
KL00BS67-3013
Ei huomautuksia.
Palkanlaskenta (31.10.2022 - 31.12.2022)
KL00BS67-3014
Ei huomautuksia.