|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Luokittelu
Opinnäytetyö (06.08.2024 - 31.07.2025)
K1003YY-3085
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan kehittäminen (01.01.2024 - 31.12.2024)
KL00BQ24-3051
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.01.2022 - 31.12.2024)
KL00BQ28-3045
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Ammattiharjoittelu (01.01.2023 - 31.07.2024)
YY00BD17-3098
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.