Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Yleisharjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2023)
K1140YY-3032
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Ammatilliset valmiudet (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ16-3028
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ18-3029
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.01.2021 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3042
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Liiketoimintaosaaminen 1 (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CV39-3006
YY00CR72-3015
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.