|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Johdatus ohjelmointiin (19.08.2024 - 05.06.2025)
IN00CS84-3021
-
Tietokannat ja rajapinnat (12.08.2024 - 05.06.2025)
IN00DL11-3013
-
Ohjelmistotestauksen perusteet (05.08.2024 - 31.08.2025)
IT00DI17-3004
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestauksen menetelmät (01.09.2024 - 31.07.2025)
IT00DI18-3004
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestausprojekti (02.09.2024 - 31.07.2025)
IT00DI19-3004
Ei lisätietoja.
Arvopaperisijoittaminen (26.08.2024 - 02.05.2025)
K1098LI-3023
Ei huomautuksia.
Perunaosaaminen (01.08.2024 - 31.07.2025)
LM00CP97-3007
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina Opiskelija valitsee ruoka- tai siemenperunatuotannon ja lisäksi tavanomaisen tai luomutuotannon näkökulman suorittaessaan opintojakson tehtäviä.
Vasikan hoito ja hyvinvointi (01.08.2024 - 31.07.2025)
LM00CZ80-3006
Vastuullinen ruoantuotanto (01.08.2024 - 31.07.2025)
LM00DF17-3004
Monitavoitteinen metsätalous (01.08.2024 - 31.07.2025)
LM00DP78-3004
OE00EE52-3004
Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle. (tabletti tai älypuhelin, jossa Android tai iOs käyttöjärjestelmä).
Lapset puheeksi -menetelmät (02.09.2024 - 31.12.2024)
OR00CG22-3018
Gerontologinen hoitotyö (01.08.2024 - 31.07.2025)
OS00CF68-3009
Opiskelijat valitsevat sairaanhoitotyön syventävät opinnot oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä. Gerontologisen hoitotyön opintojakson (5 op) voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin. Syventävien opintojen valintaprosessista ja ilmoittautumisesta informoidaan etukäteen.
Seksuaalisuus eri ikäkausina (28.10.2024 - 08.12.2024)
OS00CG00-3016
OS00DU01-3003
Lisätiedot
SA00EH70-3001
Opintojakson sisältö on laadittu osana KulttuuriOsaaja-hanketta, jonka tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoidon opiskelijoiden integraatiota sosiaali- ja terveysalalla. KulttuuriOsaaja -hankkeeseen voi tutustua KulttuuriOsaaja-verkoston sivustolla: https://kulttuuriosaaja.wordpress.com/ KulttuuriOsaajaksi! sosiaali- ja terveysalalla, Monikulttuurinen opiskelijaohjausosaaminen-koulutus on laadittu täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalalla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien kulttuurisen osaamisen ja opiskelijaohjausosaamisen kehittämiseksi. Koulutuksen voi suorittaa myös vapaavalintaisina opintoina tutkintoon johtavassa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tai avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Suositus on, että olet jo toiminut opiskelijaohjaajana. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavana sinun tulisi olla syventävien opintojen vaiheessa, jotta sinulla on jo kokemusta työharjoitteluista ja työskentelystä sote-alalla.
Kaivosteollisuus (09.09.2024 - 25.04.2025)
T315203-3010
Ei huomautuksia.
Louhintatekniikka (01.08.2024 - 31.05.2025)
T535403-3014
Ei huomautuksia.