Valitut rajaukset: Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7T00BF66-3011
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF69-3009
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Lasten suojelu ja lastensuojelu (04.01.2021 - 21.05.2021)
7T00BF74-3008
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Verkostoituva perhetyö (04.01.2021 - 21.05.2021)
7T00BF79-3007
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
7T00BF84-3015
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BF86-3015
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Toimijalähtöinen työn kehittäminen (15.03.2021 - 21.05.2021)
7T00BG48-3007
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
7T00BJ00-3006
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma
7T00BJ29-3010
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toiisen lukuvuoden aikana.
Kehittämisosaaminen sosiaalialalla (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BK43-3011
Vastuuopettaja: Seija Kokko Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Ammattiharjoittelu 2 (04.01.2021 - 14.03.2021)
7T00BL83-3005
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 2 (19.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BL83-3006
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 3 (15.03.2021 - 14.05.2021)
7T00BL84-3005
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Basics of Multicultural Work (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BL88-3011
Leikisti vai oikeesti (15.03.2021 - 04.06.2021)
7T00CI41-3002
Ei
Asiakkaan monitoimijaiset verkostot (04.01.2021 - 05.03.2021)
7T00CI42-3003
Ei
Mielenterveyden tukeminen (24.08.2020 - 18.12.2020)
7T00CI47-3004
Ei
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (04.01.2021 - 26.03.2021)
7T00CI70-3004
Ei
Ammattiharjoittelu 1 (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00CI73-3001
Sosiaalialan tutkinto-ohjelman harjoittelun yhdyshenkilöt vastaavat harjoittelupaikkojen hankinnasta. Jos opiskelija haluaa itse hankkia harjoittelupaikan, siitä on sovittava opettajatuutorin tai harjoittelun yhdysopettajan tai tutkintovastaavan kanssa.