Valitut rajaukset: Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
O7102SO-3013
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Mielenterveyden tukeminen (11.03.2019 - 31.05.2019)
O7204SO-3012
Vastuuopettaja: Seija Kokko Opintojakso toteutetaan ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana.
Sosiaalialan hallinto ja johtaminen (11.03.2019 - 02.06.2019)
O7221SO-3006
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Aikuissosiaalityö (04.02.2019 - 31.05.2019)
O7307SO-3006
Vastuuopettaja: Aira Vanhala
Varhaiskasvatus (04.02.2019 - 31.05.2019)
O7310SO-3006
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Hyvinvointiteknologia (11.03.2019 - 31.05.2019)
O9405TT-3011
Ei huomautuksia.
Sosiaaliturvan perusteet (07.01.2019 - 24.05.2019)
7T00BF64-3015
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Ikääntyminen ja elämänkulku (11.03.2019 - 31.05.2019)
7T00BF73-3013
Vastuuopettaja: Kaija Bakala
Lasten suojelu ja lastensuojelu (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF74-3006
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Verkostoituva perhetyö (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF79-3004
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
7T00BF82-3011
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF83-3013
Vastuuopettaja: Pirjo Ylkauma Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla (11.03.2019 - 02.06.2019)
7T00BF86-3006
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla (11.03.2019 - 05.05.2019)
7T00BF86-3008
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Toimijalähtöinen työn kehittäminen (07.01.2019 - 02.06.2019)
7T00BG48-3003
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
7T00BG49-3006
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Ammattiharjoittelu 2 (25.03.2019 - 19.05.2019)
7T00BL83-3003
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Basics of Special Education (07.01.2019 - 31.05.2019)
7T00BL87-3009
Basics of Multicultural Work (11.03.2019 - 24.05.2019)
7T00BL88-3008
Basics of Multicultural Work (28.10.2019 - 22.12.2019)
7T00BL88-3010
Kriisityön perusteet (11.03.2019 - 02.06.2019)
7Y00BF76-3005
Vastuuopettaja: Päivi Rautio Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana (04.02.2019 - 31.05.2019)
7Y00BF77-3005
Vastuuopettaja: Päivi Rautio
7Y00BF78-3014
Vastuuopettaja: Päivi Rautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Opinnäytetyön toteutus (11.03.2019 - 02.06.2019)
7Y00BG96-3025
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen