Valitut rajaukset: Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Sosiaaliturvan perusteet (27.08.2018 - 28.10.2018)
7T00BF64-3014
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Sosiaaliturvan perusteet (07.01.2019 - 24.05.2019)
7T00BF64-3015
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Lasten suojelu ja lastensuojelu (07.01.2019 - 10.03.2019)
7T00BF74-3005
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Lasten suojelu ja lastensuojelu (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF74-3006
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Verkostoituva perhetyö (07.01.2019 - 03.03.2019)
7T00BF79-3003
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
Verkostoituva perhetyö (04.02.2019 - 31.05.2019)
7T00BF79-3004
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
7T00BF83-3012
Vastuuopettaja: Pirjo Ylkauma Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3010
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3012
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BG49-3005
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Kasvamaan saattaminen (29.10.2018 - 23.12.2018)
7T00BG63-3018
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Elämänkaari ja kehittyvä ihminen (07.01.2019 - 10.03.2019)
7T00BG97-3013
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Elämänkaari ja kehittyvä ihminen (07.01.2019 - 10.03.2019)
7T00BG97-3014
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Perhe ja perheen kanssa työskentely (29.10.2018 - 23.12.2018)
7T00BH23-3011
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BJ29-3006
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toiisen lukuvuoden aikana.
7T00BJ29-3007
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toiisen lukuvuoden aikana.
7T00BJ29-3008
Vastuuopettaja: Risto Järvenpää Opintojakso toteutetaan toiisen lukuvuoden aikana.
Ammattiharjoittelu 1 (29.10.2018 - 23.12.2018)
7T00BL82-3005
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 2 (22.10.2018 - 23.12.2018)
7T00BL83-3001
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Basics of Special Education (29.10.2018 - 21.12.2018)
7T00BL87-3008
Basics of Multicultural Work (11.03.2019 - 24.05.2019)
7T00BL88-3008
O7106SO-3012
Vastuuopettaja: Aira Vähärautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
O7106SO-3013
Vastuuopettaja: Aira Vähärautio Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Palveluohjaus (15.10.2018 - 23.12.2018)
O7201SO-3013
Vastuuopettaja: Kaija Bakala