Valitut rajaukset: Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Sosiaalialan hallinto ja johtaminen (26.10.2020 - 18.12.2020)
O7221SO-3010
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (17.08.2020 - 16.10.2020)
O7612SO-3008
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Haastava asiakas (24.08.2020 - 16.10.2020)
O7621SO-3006
Vastuuopettaja: Päivi Rautio
Sijaishuollon erityiskysymyksiä (24.08.2020 - 31.12.2020)
O7622SO-3004
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Hyvinvointiteknologia (26.10.2020 - 18.12.2020)
O9405TT-3018
Ei huomautuksia.
Lapset puheeksi -menetelmät (26.10.2020 - 18.12.2020)
OR00CG22-3008
Sosiaalialan perusteet (10.08.2020 - 30.10.2020)
OT00CR73-3002
Sosiaalialan lainsäädäntö (10.08.2020 - 30.10.2020)
OT00CR74-3002
7T00BF66-3011
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
7T00BF69-3009
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Verkostoituva perhetyö (24.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BF79-3006
Vastuuopettaja: Pirkko Pietilä
7T00BF84-3015
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla (24.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BF86-3013
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BF86-3015
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Toimijalähtöinen työn kehittäminen (24.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BG48-3008
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
Kehittämisosaaminen sosiaalialalla (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BK43-3011
Vastuuopettaja: Seija Kokko Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Ammattiharjoittelu 1 (17.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BL82-3008
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 2 (04.01.2021 - 14.03.2021)
7T00BL83-3005
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 2 (19.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BL83-3006
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjaukseen sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 3 (17.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BL84-3003
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 3 (17.08.2020 - 16.10.2020)
7T00BL84-3004
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Ammattiharjoittelu 3 (15.03.2021 - 14.05.2021)
7T00BL84-3005
Tavoitteiden asettamisessa opiskelija hyödyntää aikaisemmissa teoreettisissa opinnoissa ja harjoittelussa hankittua osaamistaan. Lisäksi hän ottaa huomioon omat ammatillisen osaamisensa kehittymishaasteet sekä osaamisvaateet, jotka liittyvät harjoittelupaikan erityispiirteisiin ja sosiaalialan kehittämiseen. Opiskelija osallistuu harjoittelun ryhmäohjauksiin sovitulla tavalla valmistautuneena. Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Basics of Multicultural Work (26.10.2020 - 18.12.2020)
7T00BL88-3011