|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe (10.03.2025 - 11.05.2025)
7T00DB60-3014
Ei lisätietoja.
7T00DB98-3010
Ei lisätietoja.
Different Welfare Societies (28.10.2024 - 20.12.2024)
7T00DC03-3006
Nuorisotyö ja nuorisososiaalityö (10.03.2025 - 11.05.2025)
7T00DC04-3008
Ei lisätietoja.
Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla (28.02.2025 - 15.05.2025)
7T00DE84-3005
Ei lisätietoja.
Hyvän elämän arvopohja (01.08.2024 - 27.10.2024)
7T00DE87-3011
Ei
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku (28.10.2024 - 20.12.2024)
7T00DE88-3013
Ei lisätietoja.
Mielenterveyden tukeminen (01.01.2025 - 09.03.2025)
7T00DE92-3010
Ei lisätietoja.
Arts and Culture Promoting Well-being (01.08.2024 - 28.10.2024)
7T00DN44-3011
Assessment criteria will be defined separately for each implementation. For more detailed content, see the implementation plan
Perhe ja systeeminen työote (01.01.2025 - 09.03.2025)
7T00DU63-3005
Sosiaalinen kuntoutus (01.01.2025 - 09.03.2025)
7T00DX49-3006
Ikääntyvien sosiaaliohjaus (10.03.2025 - 11.05.2025)
7T00DX97-3002
Aikuissosiaalityö (10.03.2025 - 11.05.2025)
7T00EI04-3002
Kuntoutumisen lähtökohdat (28.10.2024 - 20.12.2024)
7Y00DU49-3008
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
YY00DU46-3114
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU47-3038
-
Innovoidaan yhdessä (10.03.2025 - 30.05.2025)
YY00DU54-3041
Pakollinen