Valitut rajaukset: Fysioterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön suunnittelu (23.10.2023 - 10.03.2024)
7Y00BH08-3109
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
Ergonomic Patient Handling (01.01.2024 - 06.05.2024)
7Y00BH11-3033
Kuntoutumisen lähtökohdat (11.03.2024 - 31.05.2024)
7Y00DU49-3001
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kuntoutumisen lähtökohdat (23.10.2023 - 31.12.2023)
7Y00DU49-3002
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kuntoutumisen lähtökohdat (01.08.2024 - 28.10.2024)
7Y00DU49-3005
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
OF00CJ21-3003
Osa opintojaksosta toteutuu englanninkielisinä virtuaaliopintoina. Oppimateriaali ja kirjallisuus osoitetaan opintojakson aikana. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku 2vko ohjatusta harjoittelusta sekä perushoidon ja aseptiikan opinnoista, yhteensä 4 op.
Fysioterapiaosaamisen syventäminen (01.08.2023 - 31.12.2023)
OF00CJ23-3002
Opintokokonaisuus tai sen osatoteutuksia voidaan korvata tutkintovastaavan kanssa sovituilla, kansainvälisessä vaihdossa suoritettavilla, fysioterapeuttista osaamista laajentavilla ja syventävillä opinnoilla. Osana ohjattua harjoittelua opiskelijan suositellaan osallistuvan fysiatrian poliklinikan opetustilanteisiin neljännestä lukukaudesta alkaen (opiskelija sopii asian vastuuopettajan kanssa ja hyväksyttää hänellä työaikakirjauksensa lukukausittain).
OF00CJ26-3008
Ei lisätietoja
OF00CJ28-3004
Opiskelija voi tehdä ohjausharjoittelua myös Terwa-akatemian projekteissa.
Työikäinen fysioterapian asiakkaana (01.08.2023 - 31.07.2024)
OF00CJ31-3004
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Lasten ja nuorten fysioterapia (01.08.2023 - 31.05.2024)
OF00CJ33-3003
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Musculoskeletal Physiotherapy (01.08.2023 - 31.12.2023)
OF00DB56-3002
Opintojakson kokonaisuus arvioidaan T1-K5, mutta ohjattu harjoittelu hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Developing Physiotherapy (01.01.2024 - 31.07.2024)
OF00DB59-3001
Opintokokonaisuus tai sen osatoteutuksia voidaan korvata tutkintovastaavan kanssa sovituilla 1) kansainvälisessä vaihdossa suoritettavilla, fysioterapeuttista osaamista laajentavilla ja syventävillä opinnoilla tai 2) korkeakoulussa suoritetuilla yrittäjyys-, johtamis- ja tutkimus- ja kehittämistyön opinnoilla Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.
OF00DH43-3001
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
OF00DH43-3002
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2024 - 31.07.2024)
OF00DL39-3001
Harjoittelu kuntoutusalalla (23.10.2023 - 10.03.2024)
OF00DV84-3001
Lähiopetukseen ja webinaareihin osallistutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Harjoittelupaikat opiskelijat hankkivat pääosin itse. Koulun ja Jobiili-palvelun kautta on mahdollista järjestää vain rajallinen määrä harjoittelupaikkoja. Opiskelijan on hyvä olla itse aktiivinen harjoittelupaikan hankkimisessa. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku harjoittelusta sekä ensiavun, perushoidon ja aseptiikan opinnoista, mikäli ne on osoitettavissa opetussuunnitelmasta.
OF00DV96-3001
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
OF00DV97-3001
Opintojakso arvioidaan osion 1 osalta asteikolla 0-5, osio 2 arvioidaan hyväksytty / hylätty.
Kipufysioterapia (11.03.2024 - 31.10.2024)
OF00DV99-3001
Sopii avoimen amkin opinnoiksi Opintojakso arvioidaan kokonaisuutena: osio 1 ja 2.
Terapeuttinen harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2024)
OF00DW00-3001
Terapeuttisen harjoittelun perusteet arvioidaan asteikolla 0-5 ja työpajaopinnot Hyväksytty/hylätty
OF00DW13-3001
HOT: Pedagogiikasta hyväksiluku aiemmin suoritetuilla pedagogiikan opinnoilla. Didaktiikasta ja ryhmänohjausharjoituksista aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla, esim. liikunnanohjaaja tai osaamisen osoittamisella erikseen sovittavalla tavalla.
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus (01.08.2023 - 10.03.2024)
OF00DW55-3001
Opintojakson tuottama osaaminen on pohjatietoa Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely -opintojaksolla tapahtuvalle oppimiselle. Opintojaksot tarjotaan rinnakkain ensimmäisellä lukukaudella. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1-3 painotettuun keskiarvoon. Osiot 4-5 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakso soveltuu avoimen AMK:n opinnoiksi