|
Valitut rajaukset: Fysioterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ergonomic Patient Handling (01.01.2024 - 06.05.2024)
7Y00BH11-3033
Ergonomic Patient Handling (01.01.2025 - 12.05.2025)
7Y00BH11-3034
Ergonomic Patient Handling (01.01.2025 - 31.07.2025)
7Y00BH11-3035
Kuntoutumisen lähtökohdat (11.03.2024 - 31.05.2024)
7Y00DU49-3001
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kuntoutumisen lähtökohdat (28.10.2024 - 20.12.2024)
7Y00DU49-3008
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kuntoutumisen lähtökohdat (10.03.2025 - 31.05.2025)
7Y00DU49-3009
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kuntoutumisen lähtökohdat (01.08.2024 - 31.12.2024)
7Y00DU49-3011
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
OF00CJ21-3003
Osa opintojaksosta toteutuu englanninkielisinä virtuaaliopintoina. Oppimateriaali ja kirjallisuus osoitetaan opintojakson aikana. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku 2vko ohjatusta harjoittelusta sekä perushoidon ja aseptiikan opinnoista, yhteensä 4 op.
Fysioterapiaosaamisen syventäminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
OF00CJ23-3003
Opintokokonaisuus tai sen osatoteutuksia voidaan korvata tutkintovastaavan kanssa sovituilla, kansainvälisessä vaihdossa suoritettavilla, fysioterapeuttista osaamista laajentavilla ja syventävillä opinnoilla. Osana ohjattua harjoittelua opiskelijan suositellaan osallistuvan fysiatrian poliklinikan opetustilanteisiin neljännestä lukukaudesta alkaen (opiskelija sopii asian vastuuopettajan kanssa ja hyväksyttää hänellä työaikakirjauksensa lukukausittain).
OF00CJ26-3008
Ei lisätietoja
OF00CJ26-3009
Ei lisätietoja
OF00CJ28-3004
Opiskelija voi tehdä ohjausharjoittelua myös Terwa-akatemian projekteissa.
Työikäinen fysioterapian asiakkaana (01.08.2023 - 31.07.2024)
OF00CJ31-3004
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Lasten ja nuorten fysioterapia (01.08.2023 - 31.05.2024)
OF00CJ33-3003
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Lasten ja nuorten fysioterapia (01.08.2024 - 12.05.2025)
OF00CJ33-3006
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Developing Physiotherapy (01.01.2024 - 31.07.2024)
OF00DB59-3001
Opintokokonaisuus tai sen osatoteutuksia voidaan korvata tutkintovastaavan kanssa sovituilla 1) kansainvälisessä vaihdossa suoritettavilla, fysioterapeuttista osaamista laajentavilla ja syventävillä opinnoilla tai 2) korkeakoulussa suoritetuilla yrittäjyys-, johtamis- ja tutkimus- ja kehittämistyön opinnoilla Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.
OF00DH43-3002
Ohjatun harjoittelun osatoteutus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op ohjatun harjoittelun osiosta.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2024 - 31.07.2024)
OF00DL39-3001
Projektityöskentely fysioterapiassa (10.03.2025 - 18.12.2026)
OF00DL40-3001
Projektityöskentelyn harjoittelun voi suorittaa opiskelijalle sopivana ajankohtana. Opiskelija voi harjoitella projektityöskentelyä myös Terwa-akatemian projekteissa.
Projektityöskentely fysioterapiassa (01.08.2024 - 31.12.2024)
OF00DL40-3002
Projektityöskentelyn harjoittelun voi suorittaa opiskelijalle sopivana ajankohtana. Opiskelija voi harjoitella projektityöskentelyä myös Terwa-akatemian projekteissa.
Fysioterapiaosaamisen syventäminen (28.10.2024 - 19.12.2025)
OF00DN27-3001
Opintokokonaisuus tai sen osatoteutuksia voidaan korvata tutkintovastaavan kanssa sovituilla, kansainvälisessä vaihdossa suoritettavilla, fysioterapeuttista osaamista laajentavilla ja syventävillä opinnoilla.
Fysioterapian harjoittelu sairaalassa (10.03.2025 - 31.07.2025)
OF00DV83-3001
Opiskelija ja opintojaksovastaava tai tuutoropettaja käyvät tarvittaessa läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op.