Valitut rajaukset: Sosiaaliala ja kuntoutus Poista rajaukset
OF00CJ21-3002
Osa opintojaksosta toteutuu englanninkielisinä virtuaaliopintoina. Oppimateriaali ja kirjallisuus osoitetaan opintojakson aikana. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku 2vko ohjatusta harjoittelusta sekä perushoidon ja aseptiikan opinnoista, yhteensä 4 op.
OF00CJ26-3002
Ei lisätietoja
Terapeuttinen harjoittelu (06.01.2020 - 31.05.2020)
OF00CJ27-3001
Ei lisätietoja
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2019 - 21.06.2020)
OJ00BW45-3006
Ei lisätietoja.
Training Project (28.10.2019 - 31.05.2020)
OT00BO94-3005
Tutkiva kehittäminen (06.01.2020 - 12.04.2020)
SU00BQ14-3014
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
7F00BD52-3004
Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen Ikääntyvien ja neurologisten kuntoutujien fysioterapian harjoittelujaksoa. Muissa terveysalan opinnoissa suoritettu vastaava lääketieteen osio voidaan hyväksilukea.
7F00BD79-3004
Toteutuu lukukausilla 4 ja 5 puolikasryhmissä rinnakkain 7F00BD74 Harjoittelu ikääntyvien ja neurologisten kuntoutujien opintojakson kanssa. Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. Yhdyshenkilö: Eija Mämmelä
7F00BD80-3003
Harjoittelujakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen seuraavan lukukauden harjoittelujakson käynnistymistä. Yhdyshenkilö: Pirjo Orell
7F00BD90-3004
Yhteisopetus fysio- ja toimintaterapian opiskelijoiden kanssa. Yhdyshenkilöt: Marika Tuiskunen ja Eliisa Niilekselä
Fysioterapeutti alansa asiantuntijana (06.01.2020 - 18.12.2020)
7F00BD91-3003
AHOT: Osittainen hyväksiluku mahdollinen esim. opiskelijan osoittaessa perehtyneisyytensä työterveyshuollon toimintajärjestelmiin terveydenhoitajien opinnoissa. Työterveyshuollon osion tulee olla suoritettu, jotta opiskelija voi valita valinnaiseksi harjoittelukseen Harjoittelu työterveyshuollossa. Opintojensa loppuvaiheessa opiskelija laatii tämän opintojakson oppimistehtävävänä kompetenssien reflektointiin perustuvan ammatillisen osaamisen portfolion, jossa hän tarkastelee ammatillista kehittymistään. Ammatillisen kasvun portfolion koostaminen käynnistyy ensimmäisellä lukukaudella Fysioterapia ammattina ja tieteenalana -opintojaksolla. Yhdyshenkilö: Eija Mämmelä
Asiantuntijana kehittyminen (01.08.2019 - 31.12.2020)
7J00BM03-3007
Ei lisätietoja.
7T00BF66-3010
Vastuuopettaja: Aira Vanhala Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Lasten suojelu ja lastensuojelu (09.03.2020 - 31.05.2020)
7T00BF74-3007
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
Sosiaalinen nuorisotyö (06.01.2020 - 31.05.2020)
7T00BF85-3008
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo
7T00BG24-3006
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opettajina Pirjo Ylikauma ja Sanna Kurttila
7T00BG24-3008
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma Opettajina Pirjo Ylikauma ja Sanna Kurttila
Toimijalähtöinen työn kehittäminen (03.02.2020 - 12.04.2020)
7T00BG48-3005
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana.
7T00BG49-3008
Vastuuopettaja: Päivi Onkalo