|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
O4042HO-3018
Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet (10.03.2025 - 31.07.2025)
OQ00CT15-3005
Ei lisätietoja.
OQ00CT68-3008
Ei lisätietoja
Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (01.08.2023 - 30.11.2024)
OQ00CT81-3006
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
OQ00CT83-3005
Tästä opintojaksosta suoritetaan 1,5 op koululla OQ00CT81 Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (7 op) yhteydessä ja 4,5 op suoritetaan sairaalayhpäristössä.
OQ00CT85-3006
Opintojakson lääkelaskut suoritettava hyväksytysti ennen tähän opintojaksoon liittyvää harjoittelua.
Syöpätaudit (01.08.2024 - 27.10.2024)
OQ00DX67-3001
Sädehoitotyön harjoittelu (01.01.2025 - 31.12.2026)
OQ00DY23-3001
Tutkiva kehittäminen (10.03.2025 - 31.07.2025)
OY00DX84-3003
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YH00ED32-3003
Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.
YY00DU46-3005
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
English for Working Life (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU52-3040
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU54-3040
Pakollinen