Valitut rajaukset: Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7Y00BH09-3091
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O4042HO-3017
Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).
Natiivitutkimusten harjoittelu I (01.01.2023 - 31.07.2023)
O6100RH-3009
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Natiivitutkimusten harjoittelu II (13.03.2023 - 31.07.2023)
O6101RH-3009
Vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Angiografiatutkimukset ja toimenpiteet (13.03.2023 - 31.07.2023)
OQ00CT15-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT69-3001
Ei lisätietoja.
OQ00CT69-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CT70-3001
Ei lisätietoja.
OQ00CT70-3003
Ei lisätietoja.
Imaging in the Future (01.08.2022 - 31.07.2023)
OQ00CT71-3002
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.02.2022 - 09.05.2023)
OQ00CT75-3001
Ei lisätietoja
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.08.2023 - 31.12.2024)
OQ00CT75-3002
Ei lisätietoja