Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Suun terveydenhoidon erityiskysymykset (07.01.2020 - 28.02.2020)
O8005SG-3004
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Ikääntyvän suunhoito (04.11.2019 - 20.12.2019)
O8007SG-3004
Opintojakson opettajat: Osa 1.Lehtori Anne Korteniemi Osa 2. Ulkopuolinen opettaja. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
O8010SG-3005
Ei huomautuksia.
O8012SG-3005
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
O8031SG-3006
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (07.01.2020 - 08.03.2020)
O8035SG-3006
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2019 - 20.12.2019)
O0011ST-3006
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (04.11.2019 - 20.12.2019)
O0015ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (28.10.2019 - 20.12.2019)
O1001ST-3024
Ravitsemus ja terveys (26.08.2019 - 29.11.2019)
O1450ST-3008
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
OS00CP99-3001
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksossa tehdään yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Parodontologinen hoitotyö (26.08.2019 - 29.05.2020)
SU00CA03-3001
Osat 1-3: vastuuopettaja Meeri Oinonen
Anatomia ja fysiologia (23.03.2020 - 29.05.2020)
SU00CA04-3002
Kariologinen hoitotyö (19.08.2019 - 29.05.2020)
SU00CA05-3002
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset liittyvät opintojaksoon 7U00BG66 Deeping practice of cariological care, Part. 3 Methods of cariological care (2 ECTS). Osat 1, 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen
Suun terveyden omahoito (07.01.2019 - 23.12.2020)
SU00CF67-3001
Suun terveyden edistäminen (07.01.2020 - 23.12.2021)
SU00CF67-3002
Suun terveyden edistäminen (08.01.2018 - 06.12.2019)
7U00BG32-3003
Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Health Promotion Project (06.01.2020 - 27.03.2020)
7U00BG70-3003
Supervised Clinical Practice (06.01.2020 - 23.10.2020)
7U00BG72-3004