Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
O8010SG-3005
Ei huomautuksia.
O8010SG-3006
Ei huomautuksia.
O8012SG-3006
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (24.08.2020 - 16.10.2020)
O8013SG-3006
Ei huomautuksia.
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen (01.04.2020 - 16.10.2020)
O8030SG-3007
ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (04.01.2021 - 05.03.2021)
O8035SG-3007
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Farmakologia ja toksikologia (26.10.2020 - 18.12.2020)
O0011ST-3007
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (26.10.2020 - 18.12.2020)
O0015ST-3008
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (24.08.2020 - 06.11.2020)
O0022ST-3020
Ei huomautuksia.
Ensiapu (26.10.2020 - 18.12.2020)
O1001ST-3025
Ravitsemus ja terveys (24.08.2020 - 30.11.2020)
O1450ST-3009
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
Supervised Clinical Practice (06.01.2020 - 23.10.2020)
7U00BG72-3004
Supervised Clinical Practice (04.01.2021 - 22.10.2021)
7U00BG72-3005
Opinnäytetyön toteutus (24.08.2020 - 18.12.2020)
7Y00BG96-3055
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Parodontologinen hoitotyö (01.04.2020 - 04.06.2021)
SU00CA03-3002
Osat 1-3: vastuuopettaja Meeri Oinonen
Kariologinen hoitotyö (17.08.2020 - 04.06.2021)
SU00CA05-3003
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset liittyvät opintojaksoon 7U00BG66 Deeping practice of cariological care, Part. 3 Methods of cariological care (2 ECTS). Osat 1, 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen
Suun terveyden omahoito (07.01.2019 - 23.12.2020)
SU00CF67-3001