Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2019 - 20.12.2019)
O0011ST-3006
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (04.11.2019 - 20.12.2019)
O0015ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (28.10.2019 - 20.12.2019)
O1001ST-3024
Ravitsemus ja terveys (26.08.2019 - 29.11.2019)
O1450ST-3008
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
7Y00BH09-3034
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Suun terveydenhoidon erityiskysymykset (07.01.2020 - 28.02.2020)
O8005SG-3004
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Ikääntyvän suunhoito (04.11.2019 - 20.12.2019)
O8007SG-3004
Opintojakson opettajat: Osa 1.Lehtori Anne Korteniemi Osa 2. Ulkopuolinen opettaja. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
O8010SG-3004
Ei huomautuksia.
O8010SG-3005
Ei huomautuksia.
O8012SG-3005
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (26.08.2019 - 27.10.2019)
O8013SG-3005
Ei huomautuksia.
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen (26.08.2019 - 25.10.2019)
O8030SG-3006
ei huomautuksia.
O8031SG-3006
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (07.01.2020 - 08.03.2020)
O8035SG-3006
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
OS00CP99-3001
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksossa tehdään yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Suun terveyden edistäminen (08.01.2018 - 06.12.2019)
7U00BG32-3003
Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Health Promotion Project (06.01.2020 - 27.03.2020)
7U00BG70-3003
Supervised Clinical Practice (07.01.2019 - 25.10.2019)
7U00BG72-3003
Supervised Clinical Practice (06.01.2020 - 23.10.2020)
7U00BG72-3004