Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Supervised Clinical Practice (01.01.2023 - 31.07.2023)
7U00BG72-3010
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu II (01.01.2023 - 31.07.2023)
7U00BH12-3007
Edellinen harjoittelu tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Opinnäytetyön toteutus (01.08.2022 - 12.06.2023)
7Y00BG96-3102
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3092
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O8010SG-3010
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2023 - 12.03.2023)
O8035SG-3010
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Anatomia ja fysiologia (01.01.2023 - 31.07.2023)
SU00CA04-3006
Kariologinen hoitotyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00CA05-3006
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset toteutuvat opintojakson SU00DN50 Advanced practice in Cariological Care osassa 3. Methods of Cariological Care (2 ECTS). Osat 1 ja 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Suun terveyden edistäminen (04.01.2021 - 31.07.2023)
SU00CF67-3003
Suun terveyden edistäminen (01.01.2023 - 31.07.2023)
SU00CF67-3006
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu I (01.08.2022 - 12.06.2023)
SU00CG26-3004
Edellinen harjoittelu tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Parodontologinen hoitotyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00DB70-3003
Vastuuopettajat Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija, yhteyshenkilö Meeri Oinonen Osa 4 Anne Korteniemi