Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Supervised Clinical Practice (10.01.2022 - 21.10.2022)
7U00BG72-3007
Opinnäytetyön toteutus (30.08.2021 - 24.12.2021)
7Y00BG96-3083
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (10.01.2022 - 03.06.2022)
7Y00BH08-3093
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3070
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Farmakologia ja toksikologia (01.11.2021 - 13.12.2021)
O0011ST-3009
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (01.11.2021 - 24.12.2021)
O0015ST-3009
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (01.11.2021 - 24.12.2021)
O1001ST-3028
O8010SG-3007
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (10.01.2022 - 04.03.2022)
O8035SG-3008
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Parodontologinen hoitotyö (30.08.2021 - 03.06.2022)
SU00CA03-3003
Osat 1-3: vastuuopettaja Meeri Oinonen
Anatomia ja fysiologia (14.03.2022 - 03.06.2022)
SU00CA04-3004
Kariologinen hoitotyö (23.08.2021 - 03.06.2022)
SU00CA05-3004
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset liittyvät opintojaksoon SU00DB84 Advanced practice in cariological care, Part. 3 Methods of cariological care (2 ECTS). Osat 1, 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen
Suun terveyden edistäminen (06.01.2020 - 24.12.2021)
SU00CF67-3002
Suun terveyden edistäminen (04.01.2021 - 23.12.2022)
SU00CF67-3003
Suun terveyden edistäminen (10.01.2022 - 03.06.2022)
SU00CF67-3004
SU00DB76-3001
OSA 1. SUUKIRURGINEN OSAAMINEN 1 op 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat OSA 2. PARODONTOLOGISEN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN 2 op. 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat OSA 3. HAMPAISTON OIKOMISHOIDON DIAGNOSTIIKKA. 1 op. Yliopistoyhteistyö luennot; 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat ja 3.vuoden hammaslääketieteen opiskelijat,
SU00DB78-3001
Osa 1. SUUHYGIENISTIN AMMATTI JA ETIIKKA 2op Opintojakso järjestetään yhteistyönä Oulun yliopiston kanssa. Yliopistoyhteistyö luennot (0.5 op); 1. vuoden suuhygienistiopiskelijat ja 3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat