Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Supervised Clinical Practice (10.01.2022 - 21.10.2022)
7U00BG72-3007
Supervised Clinical Practice (01.08.2022 - 31.12.2022)
7U00BG72-3009
Supervised Clinical Practice (01.01.2023 - 31.07.2023)
7U00BG72-3010
Opinnäytetyön toteutus (01.08.2022 - 31.12.2022)
7Y00BG96-3102
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3092
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Mikrobiologian ja patologian perusteet (31.10.2022 - 31.12.2022)
O0015ST-3011
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (01.08.2022 - 30.10.2022)
O1001ST-3034
Ravitsemus ja terveys (31.10.2022 - 31.12.2022)
O1450ST-3012
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
O8010SG-3007
Ei huomautuksia.
O8010SG-3010
Ei huomautuksia.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2022 - 30.10.2022)
O8013SG-3009
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2023 - 12.03.2023)
O8035SG-3010
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Anatomia ja fysiologia (01.01.2023 - 31.07.2023)
SU00CA04-3006
Kariologinen hoitotyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00CA05-3006
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset liittyvät opintojaksoon SU00DB84 Advanced practice in cariological care, Part. 3 Methods of cariological care (2 ECTS). Osat 1, 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen
Suun terveyden edistäminen (04.01.2021 - 23.12.2022)
SU00CF67-3003
Suun terveyden edistäminen (01.01.2023 - 31.07.2023)
SU00CF67-3006
Parodontologinen hoitotyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00DB70-3003
Vastuuopettaja Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija Osa 4 Anne Korteniemi
SU00DB76-3003
OSA 1. SUUKIRURGINEN OSAAMINEN 1 op 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat OSA 2. PARODONTOLOGISEN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN 2 op. 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat OSA 3. HAMPAISTON OIKOMISHOIDON DIAGNOSTIIKKA. 1 op. Yliopistoyhteistyö luennot; 4.vuoden suuhygienistiopiskelijat ja 3.vuoden hammaslääketieteen opiskelijat,