Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (29.10.2018 - 20.01.2019)
O0011ST-3005
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0015ST-3006
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0022ST-3017
Ei huomautuksia.
Ravitsemus ja terveys (29.10.2018 - 21.12.2018)
O1450ST-3007
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
Suun terveyden edistäminen (08.01.2018 - 31.12.2019)
7U00BG32-3003
Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Parodontologinen hoitotyö (27.08.2018 - 21.12.2018)
7U00BG67-3004
Health Promotion Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
7U00BG70-3002
Supervised Clinical Practice (08.01.2018 - 28.10.2018)
7U00BG72-3002
Supervised Clinical Practice (07.01.2019 - 31.05.2019)
7U00BG72-3003
Opinnäytetyön toteutus (27.08.2018 - 21.12.2018)
7Y00BG96-3023
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Tutkiva kehittäminen (27.08.2018 - 31.05.2019)
SU00BQ14-3007
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Anatomia ja fysiologia (11.03.2019 - 31.05.2019)
SU00CA04-3001
Kariologinen hoitotyö (20.08.2018 - 09.06.2019)
SU00CA05-3001
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset liittyvät opintojaksoon 7U00BG66 Deeping practice of cariological care, Part. 3 Methods of cariological care (2 ECTS). Osat 1, 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen
7Y00BH09-3007
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Ikääntyvän suunhoito (27.08.2018 - 21.12.2018)
O8007SG-3003
Opintojakson opettajat: Osa 1.Lehtori Anne Korteniemi Osa 2. Ulkopuolinen opettaja. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
O8010SG-3003
Ei huomautuksia.
O8010SG-3004
Ei huomautuksia.
O8012SG-3004
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (27.08.2018 - 21.12.2018)
O8013SG-3004
Ei huomautuksia.