|
Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Parodontologisen hoitotyön harjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
7U00BG68-3010
Osa 1 ja 3. Vastuuhenkilö / opettaja Meeri Oinonen. Osa 2. Vastuuhenkilö/ opettaja Anna-Leena Keinänen
Health Promotion Project (06.01.2025 - 11.03.2025)
7U00BG70-3012
7Y00BH09-3111
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3010
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
Farmakologia ja toksikologia (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DW29-3002
Farmakologia ja toksikologia (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3003
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3004
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DX27-3005
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3006
Mikrobiologian ja patologian perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
O0015ST-3013
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (01.08.2024 - 27.10.2024)
O1001ST-3038
Ravitsemus ja terveys (01.08.2024 - 31.12.2024)
O1450ST-3014
O8010SG-3011
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
O8010SG-3012
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2024 - 31.12.2024)
O8013SG-3011
Osa 2. Ergonomia, ulkopuolinen opettaja. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen. Osa 1. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät. Lääkelaskukoe. Kirjallinen koe. Osa 2. Opintojakso hyväksytty, kun oppimistavoitteet saavutettu. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2025 - 09.03.2025)
O8035SG-3012
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon SU00DN77 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2024 - 31.07.2025)
OY00DX84-3001
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
Suun terveyden edistäminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
SU00CF67-3006
Suun terveyden edistäminen (01.01.2024 - 31.07.2026)
SU00CF67-3007