Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Suun terveyden edistäminen (08.01.2018 - 31.12.2019)
7U00BG32-3003
Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Farmakologia ja toksikologia (29.10.2018 - 20.01.2019)
O0011ST-3005
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0015ST-3006
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (20.08.2018 - 21.12.2018)
O0022ST-3017
Ei huomautuksia.
Ravitsemus ja terveys (29.10.2018 - 21.12.2018)
O1450ST-3007
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
O8010SG-3004
Ei huomautuksia.
O8012SG-3004
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (27.08.2018 - 21.12.2018)
O8013SG-3004
Ei huomautuksia.
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen (27.08.2018 - 21.12.2018)
O8030SG-3005
ei huomautuksia.
O8031SG-3005
Ei huomautuksia.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (07.01.2019 - 05.05.2019)
O8035SG-3005
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
OS00CF92-3002
Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Käytettävä kieli voi opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan olla suomi tai englanti. Opintojakson toteutustavat ovat monimuotoiset. Esimerkiksi: simulaatio Simcenterissä tai projekti yhteistyössä työelämän kumppanien kanssa, tuotestaus yrityksen kanssa
Tutkiva kehittäminen (27.08.2018 - 31.05.2019)
SU00BQ14-3007
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Suun terveydenhoidon erityiskysymykset (07.01.2019 - 31.05.2019)
O8005SG-3003
Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa
Ikääntyvän suunhoito (27.08.2018 - 21.12.2018)
O8007SG-3003
Opintojakson opettajat: Osa 1.Lehtori Anne Korteniemi Osa 2. Ulkopuolinen opettaja. Muut ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Parodontologinen hoitotyö (27.08.2018 - 21.12.2018)
7U00BG67-3004
Health Promotion Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
7U00BG70-3002
Supervised Clinical Practice (07.01.2019 - 31.05.2019)
7U00BG72-3003
Opinnäytetyön toteutus (27.08.2018 - 21.12.2018)
7Y00BG96-3023
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen