Valitut rajaukset: Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Parodontologisen hoitotyön harjoittelu (01.08.2023 - 31.12.2023)
7U00BG68-3009
Osa 1 ja 3. Vastuuhenkilö / opettaja Meeri Oinonen. Osa 2. Vastuuhenkilö/ opettaja Anna-Leena Keinänen
Supervised Clinical Practice (01.01.2023 - 29.10.2023)
7U00BG72-3010
Suun terveydenhoitotyön harjoittelu II (01.01.2023 - 31.07.2023)
7U00BH12-3007
Edellinen harjoittelu tulee olla hyväksytysti suoritettu.
7U00BH13-3008
Edellinen harjoittelu tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Opinnäytetyön toteutus (01.08.2022 - 12.06.2023)
7Y00BG96-3102
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2024 - 05.05.2024)
7Y00BG96-3108
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2023 - 31.12.2023)
7Y00BH08-3112
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
7Y00BH09-3092
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Lääketieteen perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O000DX27-3001
Lääketieteen perusteet (04.09.2023 - 17.12.2023)
O000DX27-3002
Lääketieteen perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O000DX27-3003
Farmakologia ja toksikologia (30.10.2023 - 31.12.2023)
O0011ST-3016
Ei huomautuksia.
Mikrobiologian ja patologian perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O0015ST-3012
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (09.08.2023 - 31.12.2023)
O1001ST-3037
Ravitsemus ja terveys (01.08.2023 - 31.12.2023)
O1450ST-3013
O8010SG-3010
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
O8010SG-3011
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2023 - 31.12.2023)
O8013SG-3010
Osa 2. Ergonomia, ulkopuolinen opettaja. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen. Osa 1. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät. Lääkelaskukoe. Kirjallinen koe. Osa 2. Opintojakso hyväksytty, kun oppimistavoitteet saavutettu. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2024 - 10.03.2024)
O8035SG-3011
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon 7U00BG72 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Anatomia ja fysiologia (01.01.2023 - 31.07.2023)
SU00CA04-3006
Kariologinen hoitotyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
SU00CA05-3006
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset toteutuvat opintojakson SU00DN50 Advanced practice in Cariological Care osassa 3. Methods of Cariological Care (2 ECTS). Osat 1 ja 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen. Osa 2. opettaja Anne Korteniemi