|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DX27-3005
O4042HO-3021
Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).
Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (01.08.2024 - 31.12.2025)
OQ00CT81-3007
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
OQ00CT83-3006
Tästä opintojaksosta suoritetaan 1,5 op koululla OQ00CT81 Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (7 op) yhteydessä ja 4,5 op suoritetaan sairaalayhpäristössä.
YY00DU46-3079
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 31.12.2024)
YY00DU47-3074
-
Työelämän viestintätaidot (01.01.2025 - 31.07.2025)
YY00DU50-3077
Pakollinen.