Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Parodontologisen hoitotyön harjoittelu (01.08.2023 - 31.12.2023)
7U00BG68-3009
Osa 1 ja 3. Vastuuhenkilö / opettaja Meeri Oinonen. Osa 2. Vastuuhenkilö/ opettaja Anna-Leena Keinänen
Farmakologia ja toksikologia (30.10.2023 - 31.12.2023)
O0011ST-3016
Ei huomautuksia.
O8010SG-3011
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2023 - 24.10.2023)
O8013SG-3010
Osa 2. Ergonomia, ulkopuolinen opettaja. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen. Osa 1. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät. Lääkelaskukoe. Kirjallinen koe. Osa 2. Opintojakso hyväksytty, kun oppimistavoitteet saavutettu. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2024 - 10.03.2024)
O8035SG-3011
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon SU00DN77 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2023 - 05.05.2024)
SU00BQ14-3047
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: yliopettaja Merja Männistö ja yliopettaja Reetta Saarnio Projektityön perusteet: lehtori Raija Rajala ja yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Kati Päätalo ja yliopettaja Tarja Tapio Määrälliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopettaja Outi Kajula
Parodontologinen hoitotyö (29.08.2023 - 30.05.2024)
SU00DB70-3004
Vastuuopettajat Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija, yhteyshenkilö Meeri Oinonen Osa 4 Anne Korteniemi
Supervised Clinical Practice (01.01.2024 - 05.05.2024)
SU00DN77-3001
YY00BB68-3253
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Work Community Skills (01.08.2023 - 22.10.2023)
YY00BH05-3070