|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Health Promotion Project (06.01.2025 - 11.03.2025)
7U00BG70-3012
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3010
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
O8010SG-3011
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Suun terveyden edistäminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
SU00CF67-3006
Parodontologinen hoitotyö (29.08.2023 - 30.05.2024)
SU00DB70-3004
Vastuuopettajat Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija, yhteyshenkilö Meeri Oinonen
YY00CR72-3123
Innovaatio-opintojen osuus opintojaksossa on 3 op ja yrittäjyysopintojen 2 op. Mikäli suunnittelet hyväksilukevasi opintojakson: - tutustu ensin JIY-opintojakson sisältöön ja osaamistavoitteisiin ja pohdi lause lauseelta onko sinulla jo ko. osaamista. Mikäli haluat jatkaa hyväksilukua, ota yhteys Katriina Klemolaan (katriina.klemola@oamk.fi).