|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Hematologia II harjoitukset (01.08.2024 - 31.12.2024)
BO00EC80-3001
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
Farmakologia ja toksikologia (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DW29-3002
Ensiapu (01.01.2024 - 05.05.2024)
O1001ST-3035
O1039BA-3011
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Hematologia I (01.01.2024 - 05.05.2024)
OB00EC76-3001
Hematologia I harjoitukset (01.01.2024 - 31.07.2024)
OB00EC77-3001
Immunologia (01.01.2024 - 05.05.2024)
OB00EC78-3001
Hematologia II (01.08.2024 - 31.12.2024)
OB00EC79-3001
OB00ED79-3001
Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista, koska opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee myös esittää todistus tietoturva- ja tietosuojakoulutuksesta.
Mikrobiologia I (28.10.2024 - 08.03.2025)
OB00EE05-3001
Mikrobiologian harjoitukset (28.10.2024 - 09.03.2025)
OB00EE07-3001
Kliininen kemia (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EE31-3001
Kliinisen kemian harjoitukset (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EE32-3001
Tutkiva kehittäminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
OY00DX84-3002
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YY00DU46-3006
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU51-3026
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU52-3036
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU54-3039
Pakollinen