|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Parodontologisen hoitotyön harjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
7U00BG68-3010
Osa 1 ja 3. Vastuuhenkilö / opettaja Meeri Oinonen. Osa 2. Vastuuhenkilö/ opettaja Anna-Leena Keinänen
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
O8010SG-3012
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2024 - 31.12.2024)
O8013SG-3011
Osa 2. Ergonomia, ulkopuolinen opettaja. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen. Osa 1. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät. Lääkelaskukoe. Kirjallinen koe. Osa 2. Opintojakso hyväksytty, kun oppimistavoitteet saavutettu. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2025 - 09.03.2025)
O8035SG-3012
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon SU00DN77 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2024 - 31.07.2025)
OY00DX84-3001
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
Suun terveyden edistäminen (01.01.2024 - 31.07.2026)
SU00CF67-3007
Parodontologinen hoitotyö (01.08.2024 - 31.07.2025)
SU00DB70-3005
Vastuuopettajat Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija, yhteyshenkilö Meeri Oinonen
Supervised Clinical Practice (01.01.2025 - 31.07.2025)
SU00DN77-3002
YY00DU46-3019
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU51-3025
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.