|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Parodontologisen hoitotyön harjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
7U00BG68-3010
Osa 1 ja 3. Vastuuhenkilö / opettaja Meeri Oinonen. Osa 2. Vastuuhenkilö/ opettaja Anna-Leena Keinänen
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
O8010SG-3012
Ulkopuoliset luennoitsijat. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen.
Hoitotyön perusteet ja ergonomia (01.08.2024 - 31.12.2024)
O8013SG-3011
Osa 2. Ergonomia, ulkopuolinen opettaja. Yhteyshenkilö Meeri Oinonen. Osa 1. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät. Lääkelaskukoe. Kirjallinen koe. Osa 2. Opintojakso hyväksytty, kun oppimistavoitteet saavutettu. Läsnäolovelvoitteiset harjoitukset. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset / tehtävät.
Lääkehoito suun terveydenhoidossa (01.01.2025 - 09.03.2025)
O8035SG-3012
Kivunlievityksen turvallista käyttöä koskeva harjoitus ja siihen kuuluva tehtävä liittyvät opintojaksoon SU00DN77 Part 1. Local anaesthetics in oral health care. Vastuuopettaja Meeri Oinonen.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2024 - 31.07.2025)
OY00DX84-3001
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
Kariologinen hoitotyö (01.08.2023 - 05.05.2024)
SU00CA05-3007
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset toteutuvat opintojakson SU00DN50 Advanced practice in Cariological Care osassa 3. Methods of Cariological Care (2 ECTS). Osat 1 ja 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen. Osa 2. opettaja Anne Korteniemi
Suun terveyden edistäminen (01.01.2024 - 31.07.2026)
SU00CF67-3007
Parodontologinen hoitotyö (01.08.2024 - 31.07.2025)
SU00DB70-3005
Vastuuopettajat Osa 1-2 Meeri Oinonen Osa 3 Ulkopuolinen luennoitsija, yhteyshenkilö Meeri Oinonen Osa 4 Anne Korteniemi
Advanced Practice in Cariological Care (08.01.2024 - 24.05.2024)
SU00DN50-3004
Tämä harjoittelu liittyy Kariologisen hoitotyön opintojaksoon SU00CA05, osat 1 ja 5. Vastuuopettaja: Meeri Oinonen. Osa 1. Koostuu käytännön harjoittelusta Osa 2. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. 1. vuoden hammashygienistiopiskelijat (vain suomalaisille opiskelijoille) ja 3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat (1 op). Osa 3. Koostuu karieksen ja hampaan kovakudoksen hoitoa käsittelevistä käytännön harjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opettaja Meeri Oinonen.
Supervised Clinical Practice (01.01.2025 - 31.07.2025)
SU00DN77-3002
YY00DU46-3019
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU51-3025
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (18.03.2024 - 19.04.2024)
YY00DU52-3006
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen