Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääketieteen perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O000DX27-3003
Mikrobiologian ja patologian perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O0015ST-3012
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (09.08.2023 - 31.12.2023)
O1001ST-3037
Ravitsemus ja terveys (01.08.2023 - 31.12.2023)
O1450ST-3013
Kariologinen hoitotyö (01.08.2023 - 05.05.2024)
SU00CA05-3007
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset toteutuvat opintojakson SU00DN50 Advanced practice in Cariological Care osassa 3. Methods of Cariological Care (2 ECTS). Osat 1 ja 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen. Osa 2. opettaja Anne Korteniemi
Suun terveyden edistäminen (01.01.2024 - 31.07.2026)
SU00CF67-3007
SU00DB78-3004
Osa 1. SUUHYGIENISTIN AMMATTI JA ETIIKKA 2 op Opintojakso järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa 0.5 op. Yliopistoyhteistyö luennot; 1. vuoden suuhygienistiopiskelijat ja 3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat
Advanced Practice in Cariological Care (08.01.2024 - 24.05.2024)
SU00DN50-3004
Tämä harjoittelu liittyy Kariologisen hoitotyön opintojaksoon SU00CA05, osat 1 ja 5. Vastuuopettaja: Meeri Oinonen. Osa 1. Koostuu käytännön harjoittelusta Osa 2. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. 1. vuoden hammashygienistiopiskelijat (vain suomalaisille opiskelijoille) ja 3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat (1 op). Osa 3. Koostuu karieksen ja hampaan kovakudoksen hoitoa käsittelevistä käytännön harjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opettaja Meeri Oinonen.
YY00DU46-3019
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU47-3012
-
Työelämän viestintätaidot (01.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU50-3014
Pakollinen.
English for Working Life (01.01.2024 - 05.05.2024)
YY00DU52-3006
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DU54-3010
Pakollinen