|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3004
Mikrobiologian ja patologian perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
O0015ST-3013
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Ensiapu (01.08.2024 - 27.10.2024)
O1001ST-3038
Ravitsemus ja terveys (01.08.2024 - 31.12.2024)
O1450ST-3014
Suun terveyden edistäminen (01.08.2024 - 31.12.2027)
SU00CF67-3008
SU00DB78-3005
Osa 1. SUUHYGIENISTIN AMMATTI JA ETIIKKA 2 op Opintojakso järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa 0.5 op. Yliopistoyhteistyö luennot; 1. vuoden suuhygienistiopiskelijat ja 3. lukuvuoden hammaslääketieteen opiskelijat
Advanced Practice in Cariological Care (01.01.2025 - 31.07.2025)
SU00DN50-3005
Tämä harjoittelu liittyy Kariologisen hoitotyön opintojaksoon SU00CA05, osat 1 ja 5. Vastuuopettaja: Meeri Oinonen. Osa 1. Koostuu käytännön harjoittelusta Osa 2. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. 1. vuoden hammashygienistiopiskelijat (vain suomalaisille opiskelijoille) ja 3. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat (1 op). Osa 3. Koostuu karieksen ja hampaan kovakudoksen hoitoa käsittelevistä käytännön harjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opettaja Meeri Oinonen.
Kariologinen hoitotyö (01.08.2024 - 31.07.2025)
SU00EO41-3001
Kariesdiagnostisten ja -hoidollisten välineiden käytön harjoitukset toteutuvat opintojakson SU00DN50 Advanced practice in Cariological Care osassa 3. Methods of Cariological Care (2 ECTS). Osat 1 ja 3 vastuuopettaja Meeri Oinonen. Osa 2. opettaja Anne Korteniemi
YY00DU46-3055
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU47-3041
-
Työelämän viestintätaidot (27.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DU50-3054
Pakollinen.
Innovoidaan yhdessä (10.03.2025 - 31.07.2025)
YY00DU54-3038
Pakollinen