Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Hoitotyön perusteet (21.08.2023 - 19.11.2023)
OS00DW08-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 7op x 27 t = 189 tuntia opiskelijan työtä
OS00DW12-3002
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (21.08.2023 - 19.11.2023)
OS00DW95-3002
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (11.03.2024 - 31.05.2024)
OS00DX03-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto ja hoitotyön työkokemusta, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (08.01.2024 - 31.05.2024)
OS00DX28-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. - Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (11.03.2024 - 31.05.2024)
OS00DX57-3002
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
YY00DU46-3011
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (21.08.2023 - 10.03.2024)
YY00DU47-3007
-
Työelämän viestintätaidot (21.08.2023 - 10.03.2024)
YY00DU50-3009
Pakollinen.
English for Working Life (11.03.2024 - 31.05.2024)
YY00DU52-3005
Pakollinen