|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Kuntoutumisen lähtökohdat (28.10.2024 - 20.12.2024)
7Y00DU49-3008
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
OF00CJ26-3009
Ei lisätietoja
Harjoittelu kuntoutusalalla (01.08.2024 - 24.01.2025)
OF00DV84-3002
Lähiopetukseen ja webinaareihin osallistutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Harjoittelupaikat opiskelijat hankkivat pääosin itse. Koulun ja Jobiili-palvelun kautta on mahdollista järjestää vain rajallinen määrä harjoittelupaikkoja. Opiskelijan on hyvä olla itse aktiivinen harjoittelupaikan hankkimisessa. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku harjoittelusta sekä ensiavun, perushoidon ja aseptiikan opinnoista, mikäli ne on osoitettavissa opetussuunnitelmasta.
OF00DV96-3002
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
OF00DV97-3002
Opintojakso arvioidaan osion 1 osalta asteikolla 0-5, osio 2 arvioidaan hyväksytty / hylätty.
Kipufysioterapia (10.03.2025 - 17.10.2025)
OF00DV99-3002
Sopii avoimen amkin opinnoiksi Opintojakso arvioidaan kokonaisuutena: osio 1 ja 2.
Terapeuttinen harjoittelu (01.01.2025 - 12.05.2025)
OF00DW00-3002
Terapeuttisen harjoittelun perusteet arvioidaan asteikolla 0-5 ja työpajaopinnot Hyväksytty/hylätty
OF00DW13-3002
HOT: Pedagogiikasta hyväksiluku aiemmin suoritetuilla pedagogiikan opinnoilla. Didaktiikasta ja ryhmänohjausharjoituksista aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla, esim. liikunnanohjaaja tai osaamisen osoittamisella erikseen sovittavalla tavalla.
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus (01.08.2024 - 28.02.2025)
OF00DW55-3002
Opintojakson tuottama osaaminen on pohjatietoa Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely -opintojaksolla tapahtuvalle oppimiselle. Opintojaksot tarjotaan rinnakkain ensimmäisellä lukukaudella. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1-3 painotettuun keskiarvoon. Osiot 4-5 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakso soveltuu avoimen AMK:n opinnoiksi
YY00DU46-3095
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 31.12.2024)
YY00DU47-3060
-
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU50-3088
Pakollinen.
English for Working Life (01.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU52-3059
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (07.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU54-3061
Pakollinen