Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Johdatus kätilötyöhön (01.08.2023 - 31.12.2023)
OK00EE15-3001
Opintojakso on linkittyy osittain OS00EE42 Hoitotyön perusosaaminen 4op -opintojakson kanssa.
OS00DW12-3002
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (21.08.2023 - 19.11.2023)
OS00DW95-3002
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (11.03.2024 - 31.05.2024)
OS00DX03-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto ja hoitotyön työkokemusta, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (08.01.2024 - 31.05.2024)
OS00DX28-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. - Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (11.03.2024 - 31.05.2024)
OS00DX57-3002
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Hoitotyön perusosaaminen (21.08.2023 - 19.11.2023)
OS00EE42-3001
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. OS00EE42 Hoitotyön perusosaaminen opintojakson harjoitustunnit: Ergonomia 4 h harjoitus HOKE-kirjaus 4 h harjoitus Sähköinen kirjaaminen/ Lifecare 4 h harjoitus sisältyvät Ammatillinen toiminta ja terveyden edistäminen kätilön työssä OK00EI03, 7 op / OT00DY13 Terveydenhoitajatyön perusteet 3 op -opintojaksoihin Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
YY00DU46-3015
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (21.08.2023 - 30.05.2024)
YY00DU47-3015
-
Työelämän viestintätaidot (21.08.2023 - 03.03.2024)
YY00DU50-3022
Pakollinen.
English for Working Life (08.01.2024 - 03.03.2024)
YY00DU52-3010
Pakollinen