|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Ergonomic Patient Handling (01.01.2025 - 12.05.2025)
7Y00BH11-3034
Projektityöskentely fysioterapiassa (10.03.2025 - 18.12.2026)
OF00DL40-3001
Projektityöskentelyn harjoittelun voi suorittaa opiskelijalle sopivana ajankohtana. Opiskelija voi harjoitella projektityöskentelyä myös Terwa-akatemian projekteissa.
Fysioterapian harjoittelu sairaalassa (10.03.2025 - 31.07.2025)
OF00DV83-3001
Opiskelija ja opintojaksovastaava tai tuutoropettaja käyvät tarvittaessa läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op.
Fysioterapian perusharjoittelu (28.10.2024 - 31.12.2024)
OF00DV95-3001
HOT: Lähihoitajakoulutuksen ja sen jälkeisen vähintään vuoden mittaisen, kohderyhmältään vastaavan, työkokemuksen perusteella voidaan hyväksilukea max 1 op
Kipufysioterapia (11.03.2024 - 31.10.2024)
OF00DV99-3001
Sopii avoimen amkin opinnoiksi Opintojakso arvioidaan kokonaisuutena: osio 1 ja 2.
Terapeuttinen harjoittelu (01.01.2024 - 31.05.2024)
OF00DW00-3001
Terapeuttisen harjoittelun perusteet arvioidaan asteikolla 0-5 ja työpajaopinnot Hyväksytty/hylätty
OF00DW13-3001
HOT: Pedagogiikasta hyväksiluku aiemmin suoritetuilla pedagogiikan opinnoilla. Didaktiikasta ja ryhmänohjausharjoituksista aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla, esim. liikunnanohjaaja tai osaamisen osoittamisella erikseen sovittavalla tavalla.
OF00DW41-3001
HOT: Lääketieteen ja lääkehoidon osiot voidaan hyväksilukea tuoreilla vastaavan sisältöisillä opinnoilla. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1 ja 2 painottettuun keskiarvoon. Osiot 3 ja 4 arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyvinvointiteknologia (01.08.2024 - 31.12.2024)
OF00DW47-3001
Soveltuu avoimen AMK:n opinnoiksi
OF00DW85-3001
HOT: Neurologian ja geriatrian vastaava osaaminen voidaan hyväksilukea. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1 ja 2 arviointiin. Osiot 3 ja 4 arvioidaan hyväksytty/hylätty.
OF00DX01-3002
Fysiatrian ja ortopedian osuus voidaan hyväksilukea vastaavilla lääketieteen opinnoilla. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1 ja 2 painotettuun keskiarvoon. Osio 3 arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2025 - 12.05.2025)
OY00DX84-3008
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YY00DU46-3020
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
YY00DU46-3094
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op