|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
0S00DW40-3001
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (16.09.2024 - 31.12.2024)
OS00DV98-3001
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.
OS00DW12-3001
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
OS00DW80-3001
Hyväksiluku AHOT kokonaan, jos opiskelijalla: - LH ammatillinen perustutkinto; suuntautuminen mielenterveys- ja päihdetyö sekä vuoden työkokemus mielenterveys- ja /tai päihdehoitotyössä. Osittaisia hyväksilukuja tehdään vain poikkeustapauksissa. Opinnollistaminen eli harjoittelun suorittaminen työsuhteessa; opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa asiasta ennen harjoittelua.
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2024 - 31.07.2024)
OS00DX05-3001
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Perheen hoitotyö (16.09.2024 - 31.12.2024)
OS00DX17-3002
Opiskelija ymmärtää kansallisen rokotusohjelman merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
OS00DX18-3001
Opinnollistaminen eli harjoittelun suorittaminen työsuhteessa; opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa asiasta ennen harjoittelua. Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote harjoittelun ohjaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2024 - 31.07.2024)
OS00DX31-3001
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Monialainen lääketiede (16.09.2024 - 31.12.2024)
OS00DX88-3001
OS00DY28-3001
Opiskelijan tulee näyttää opintojakson vastuuopettajalle Rikostaustaote ennen harjoittelun aloittamista. Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija suorittaa YleSH Lasten ja nuorten hoitotyön kliinisen osaamisen näyttökokeen parinäyttönä. Ahotointi: Opiskelijan on mahdollista saada osa harjoittelusta hyväksiluettua oman osaamisensa perusteella esimerkiksi jos hän on työskennellyt lastenhoitajana päiväkodissa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä harjoittelun vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.
Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu (29.04.2024 - 08.09.2024)
OS00ED83-3001
Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote pyydettäessä Sairaanhoitotyön kliinisestä harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631 Ahotointi: Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu 12op - toteutuksen osasta voi ahotoida 6 op, jos opiskelija on työskennellyt lähihoitajana sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä/ päivystyspkl:lla/tehohoitotyössä/leikkausosastolla vähintään 2 v. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (2-3 sivua), jossa hän tarkastelee/pohtii työssä hankkimaansa osaamista/kehittämistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin. LISÄOHJEET: Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastuuopettajalle sähköisenä versiona sen lukukauden loppuun mennessä, jolloin harjoittelu olisi toteutunut OPS:n mukaan.Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin Oamk:n opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). HUOM! Ahotointia ei anota HOTilla, vaan ahotoinnista sovitaan harjoittelun vastuuopettajan kanssa, joka antaa suoritusmerkinnät. Opintojakson vastuuopettajan puolto on välttämätön.
Tutkiva kehittäminen (31.03.2025 - 13.06.2025)
OY00DX84-3005
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YY00DU46-3017
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op