|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Toiminterapiatyön johtaminen (10.03.2025 - 11.05.2025)
7W00DR24-3001
Opinnäytetyö (01.01.2025 - 31.07.2025)
7Y00DL03-3019
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Tutkiva kehittäminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
SU00DB27-3002
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: Reetta Saarnio, Merja Männistö Projektityön perusteet: Liisa Kiviniemi, Raija Rajala Laadulliset tutkimusmenetelmät: Kati Päätalo, Tarja Tapio Määrälliset tutkimusmenetelmät:Heidi Ruotsalainen, Outi Kajula
YY00DB31-3002
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.