|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Säteilyturvallisuusvastaava (06.01.2025 - 09.03.2025)
7Q00CR63-3008
Yhteistoteutus Oamkin, Metropolian, Tamkin, Turkuamk:n, Savonian ja Novian kanssa.
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3012
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
O0909ST-3013
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta, ao. tutkintoa edellyttävästä työkokemuksesta on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Työtodistus. Analyysitehtävä, joka on noin 3- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitus- ja asetteluohjeiden mukaisesti. Tehtävä ja työtodistus palautetaan omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Analyysitehtävä ja työtodistus palautetaan tuutoropettajalle sähköisesti ja yhtä aikaa. ANALYYSITEHTÄVÄN OHJEET: Perehdy oman tutkinto-ohjelmasi osaamisprofiiliin. Analysoi aiemmassa työssäsi hankkimaasi ammattitaitoa suhteessa osaamisprofiilissa kuvattuihin osaamisalueisiin ja -tavoitteisiin. Kuvaile perustellen, millä tavalla aiempi työkokemuksesi tukee tai edistää oppimistasi nykyisessä koulutuksessasi ja/tai toimintaasi tulevassa työssäsi. Ahotoinnista sovitaan oman tuutoropettajan kanssa, joka myös vastaanottaa sen ja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet (10.03.2024 - 05.06.2024)
OQ00CT15-3004
Ei lisätietoja.
OQ00CT63-3004
Ei lisätietoja
OQ00CT68-3007
Ei lisätietoja
OQ00CT69-3004
Ei lisätietoja.
OQ00CT70-3004
Ei lisätietoja.
Imaging in the Future (05.08.2024 - 02.03.2025)
OQ00CT71-3004
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.01.2024 - 31.12.2026)
OQ00CT75-3003
Ei lisätietoja
OQ00CT77-3002
Ei lisätietoja
Sädehoitotyön harjoittelu (01.01.2024 - 31.12.2026)
OQ00CT80-3003
Ei lisätietoja.
OQ00CV10-3003
Ei lisätietovaatimuksia.
Ultrasound Examinations (08.01.2025 - 02.03.2025)
OQ00CV11-3005
Ultraäänitutkimukset, harjoittelu (10.03.2025 - 31.12.2025)
OQ00CV13-3002
Ei lisätietoja.