Valitut rajaukset: Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö Poista rajaukset
Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen (01.09.2023 - 31.05.2024)
1P00DT75-3001
Osaamisalue sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammatti- ja korkeakoulupedagogiikan osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisalueelle ei ole erillistä toteutusta.
1P00EE59-3001
Opintojakson vastuuopettajat Janne Länsitie ja Lotta Pakanen.
Video opettajan työssä (13.09.2023 - 24.11.2023)
1P00EE60-3001
Opintojakson vastuuopettajat Janne Länsitie ja Tiiu Tenno.