Valitut rajaukset: Opettajan pedagogiset opinnot Poista rajaukset
1P00BM40-3004
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin, eikä siihen ole erillistä ilmoittautumista.
1P00BM42-3002
Opintojaksosta 2 op toteutuu Oppiminen online -osaamismerkkien opiskelun kautta ja 2 op oman opintoryhmän Ammattipedagogisen osaamisen opinnoissa.
1P00BM44-3002
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle ei ole erillistä toteutusta.
1P00BT48-3001
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle ei ole erillistä toteutusta.
1P00BT49-3001
Orientaatio opetusharjoitteluun sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisperusteisuuden mukaisesti opetusharjoittelun sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
1P00BT50-3001
Orientaatio verkostoharjoitteluun sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta.