Valitut rajaukset: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Poista rajaukset
1P00BA73-3006
Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä.
1P00BA73-3007
Opintojakso toteutetaan akvaariotenttinä.
1P00BA77-3005
Itsenäinen työskentely - Ennakkotehtävä: Kirjallinen näyttösuunnitelma (1 x A4), jossa opiskelijan lyhyt kuvaus kansainvälisessä yhteisössä toimimisestaan. - Ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen tehtään osaamisen osoittamiseksi kirjallinen raportti Opintojakson voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.
1P00BA77-3006
Itsenäinen työskentely - Ennakkotehtävä: Kirjallinen näyttösuunnitelma (1 x A4), jossa opiskelijan lyhyt kuvaus kansainvälisessä yhteisössä toimimisestaan. - Ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen tehtään osaamisen osoittamiseksi kirjallinen raportti Opintojakson voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.
1P00BA79-3003
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 3-6 op:n laajuisena.
1P00BA81-3007
Opintojakson laajuus on 1 op. Opintojakso voidaan suorittaa joko lähiopetuksellisena opintojaksona tai verkko-opintojaksona.
1P00BM40-3004
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin, eikä siihen ole erillistä ilmoittautumista.
1P00BM42-3002
Opintojaksosta 2 op toteutuu Oppiminen online -osaamismerkkien opiskelun kautta ja 2 op oman opintoryhmän Ammattipedagogisen osaamisen opinnoissa.
1P00BM44-3002
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle ei ole erillistä toteutusta.
1P00BM46-3002
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavaa kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuutta suositellaan opiskelijoille, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelussa painotutaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen kasvatuksen toimintakenttäään. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00BM46-3003
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavaa kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuutta suositellaan opiskelijoille, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelussa painotutaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen kasvatuksen toimintakenttäään. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00BM82-3002
Opintojaksolla harjoitellaan ratkaisukeskeistä toimintatapaa haasteellisten tilanteiden käsittelyssä opettajan työssä. Opiskelijat tuottavat esimerkkitapaukset itse valitsemistaan teemoista.
1P00BM89-3007
Opetuspäivä on vuoden 2017 opetussuunnitelman mukainen Yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöisyys tarjoumapäivä, joka sisältyy Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä oppimistehtävät kokonaisuudesta muodostuu valinnainen opintojakso, jonka voi suorittaa 3 op:n tai 6 op:n laajuisena.
1P00BN04-3002
Akvaariotentti. Saat kolme kysymystä, joista vastaat kahteen. Pohdintasi on noin 2-4 sivua kutakin kysymystä kohden.
1P00BT47-3002
Opintojakson laajuus on 3 op. Halutessaan opintojakson voi laajentaa 6 op laajuiseksi yksilöllisellä tehtävällä.
1P00BT48-3001
Opintojakso sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle ei ole erillistä toteutusta.
1P00BT49-3001
Orientaatio opetusharjoitteluun sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisperusteisuuden mukaisesti opetusharjoittelun sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
1P00BT50-3001
Orientaatio verkostoharjoitteluun sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta.
1P00BT57-3003
Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston avoimen yliopiston kanssa ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen.
1P00BT72-3001
Opinnot toteutetaan osana Oamkin LAB-opintoja. LAB tiimit muodostuvat eri koulutusalojen osaajista, joissa voi olla mukana esim. koodaajia, ohjelmoijia ja liiketalouden ammattilaisia. Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat tuovat tiimeihin oman alansa ja pedagogisen näkökulman. Osa opinnoista voi toteutua englanninkielellä.
1P00BT73-3001
Opintojen sisällöt päivitetään, kun ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö vahvistetaan.