|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3011
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Kliinisen fysiologian harjoitukset (01.08.2024 - 09.03.2025)
O1021BA-3011
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1029BA-3011
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1045BA-3012
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius
O1132BA-3010
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2024 - 31.12.2024)
SU00BQ14-3045
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: yliopettaja Merja Männistö ja yliopettaja Reetta Saarnio Projektityön perusteet: lehtori Raija Rajala ja yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Kati Päätalo ja yliopettaja Tarja Tapio Määrälliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopettaja Outi Kajula