|
Valitut rajaukset: ICT ja viestintä Poista rajaukset
Valokuvailmaisu (31.07.2023 - 31.07.2024)
2V00CE79-3005
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10 opintopisteen laajuisena.
Projektiosaaminen ja tiimityö (02.09.2024 - 06.10.2024)
HI00EP08-3001
Harjoittelu (01.01.2025 - 16.02.2025)
HI00EP11-3001
Opiskelija hakee harjoittelupaikkaa myös itse. Opettaja tukee opiskelijaa harjoittelupaikan löytämisessä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös työelämälähtöisissä projekteissa.
Data Analytics and Mathematics (08.01.2025 - 09.03.2025)
KA00EH66-3004
Introduction to Supercomputing (10.03.2025 - 02.05.2025)
KM00DT87-3005
Projekti (01.09.2023 - 31.07.2024)
M200CE31-3004
Ei huomautuksia.
Ulkotuotanto (14.08.2023 - 31.07.2024)
M4307VS-3003
Ei huomautuksia.
Elokuva-analyysi (01.08.2023 - 31.07.2024)
M700CD91-3003
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Pienprojekti (01.09.2023 - 31.07.2024)
M700CE21-3007
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Tilaustyö (01.09.2023 - 31.07.2024)
M700CE41-3005
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
Kokeellinen elokuva ja video (01.08.2023 - 31.07.2024)
M700CE61-3002
Opetus voidaan toteuttaa osin englannin kielellä
Musiikkivideo (31.07.2023 - 31.07.2024)
M700CE65-3004
Opetus voidaan toteuttaa osin englanniksi.
Harjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
MV00CF05-3008
Lopputyö (07.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW43-3001
Journalismi ammattina (01.08.2024 - 11.05.2025)
MV00CX77-3002
Datajournalismi (01.01.2025 - 31.07.2025)
MV00DP18-3002
Journalistic Lab (21.01.2025 - 16.05.2025)
MV00DP22-3001
Kuvan tulkinta (21.08.2023 - 31.07.2025)
MV00DP51-3002
Tiedon visualisointi (01.01.2025 - 31.07.2025)
MV00DP53-3002