Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
K1101TK-3003
Opintojakso sisältää 1 op työelämäyhteistyötä.
K1101TK-3004
Opintojakso sisältää 1 op työelämäyhteistyötä.
IT00BN16-3001
Ei huomautuksia.
K1081TK-3003
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.