Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Digital products and services (06.01.2020 - 28.02.2020)
IT00BN26-3004
eBusiness Project (09.03.2020 - 01.05.2020)
IT00BN27-3004
Mobile Services (06.01.2020 - 28.02.2020)
IT00BN28-3002
Peliala (06.01.2020 - 28.02.2020)
IT00BO60-3002
Ei huomautuksia.
Peliprojekti (09.03.2020 - 01.05.2020)
IT00BO61-3002
Ei huomautuksia.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (06.01.2020 - 28.02.2020)
IT00BO62-3001
Ei huomautuksia.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00BO62-3002
Ei huomautuksia.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (24.08.2020 - 18.10.2020)
IT00BO62-3003
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3001
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3002
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2021)
IT00BQ36-3001
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ36-3002
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Web-kehityksen perusteet (06.01.2020 - 21.02.2020)
IT00CI98-3002
Ei huomautuksia.
Web-projekti (09.03.2020 - 01.05.2020)
IT00CI99-3002
Ei huomautuksia.
Johdatus digitaalisiin palveluihin (06.01.2020 - 28.02.2020)
IT00CJ00-3001
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (09.03.2020 - 01.05.2020)
IT00CJ01-3001
Ei huomautuksia.