Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
IT00BN29-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Peliprojekti (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00BO61-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2021 - 31.07.2021)
IT00BO63-3002
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Opinnäytetyö (01.11.2021 - 30.06.2022)
IT00BO63-3003
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2022)
IT00BQ34-3004
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2021)
IT00BQ36-3001
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
IT00BQ36-3004
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Digital products and services (06.01.2021 - 07.05.2021)
IT00CJ03-3002
Web Content Project (11.01.2021 - 07.05.2021)
IT00CJ04-3002
Mobile Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
IT00CJ06-3001
Web-tekniikat (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00CT28-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Viestintä (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00CT29-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-projekti (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00CT30-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
IT00CT34-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Verkkopalveluprojekti (15.03.2021 - 09.05.2021)
IT00CT35-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Content Management Systems (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT36-3001
Images and Animations (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT37-3001
Data Analysis (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT38-3001
Content Management Project (01.11.2021 - 22.12.2021)
IT00CT39-3001
Mobile Service Programming (10.01.2022 - 04.03.2022)
IT00CT41-3001
Mobile Project (14.03.2022 - 06.05.2022)
IT00CT43-3001
Professional English Communication (15.03.2021 - 04.06.2021)
YY00BB67-3202
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (15.03.2021 - 09.05.2021)
YY00BB67-3206
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (10.01.2022 - 04.03.2022)
YY00BB67-3213
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.