Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Web-kehityksen perusteet (07.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN15-3004
Ei huomautuksia.
Web-projekti (29.10.2018 - 31.12.2018)
IT00BN16-3003
Ei huomautuksia.
Johdatus digitaalisiin palveluihin (01.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN17-3002
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (11.03.2019 - 05.05.2019)
IT00BN18-3002
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (29.10.2018 - 21.12.2018)
IT00BN18-3003
Ei huomautuksia.
Digital products and services (07.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN26-3002
eBusiness Project (29.10.2018 - 31.12.2018)
IT00BN27-3001
eBusiness Project (11.03.2019 - 31.05.2019)
IT00BN27-3002
Mobile Services (01.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN28-3001
IT00BN29-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Mobile Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
IT00BN30-3001
IT-projekti (04.02.2019 - 24.05.2019)
3F00BC74-3003
Service Design (07.01.2019 - 15.03.2019)
4B00BG90-3004
Pelikehitys (08.01.2019 - 06.05.2019)
4B00BJ13-3002
Pelikehityksen jatkokurssi (06.05.2019 - 07.06.2019)
4B00BJ14-3001
Pelikehityksen 3D-tekniikat (11.03.2019 - 05.05.2019)
4B00BJ15-3001
Cross Platform -mobiiliohjelmointi (11.03.2019 - 05.05.2019)
4T00BH32-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielellä.
Mobiiliohjelmointi (01.01.2019 - 10.03.2019)
4T00BH33-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielisenä.
Web-projekti (08.10.2018 - 21.12.2018)
4T00BH76-3006
Sähköinen liiketoiminta (29.10.2018 - 21.12.2018)
4T00BI31-3004
User-Oriented Design (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1074BI-3006
Sivuntaitto (14.01.2019 - 15.03.2019)
K1078TK-3005
Ei huomautuksia.
ICT-alan itseopiskelupaketti (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1081TK-3005
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 21.12.2018)
K1140YY-3023
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (07.01.2019 - 01.03.2019)
YY00BB72-3079
Ei lisätietoja.