Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Mobile Services (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00BN28-3004
Mobile Project (29.10.2020 - 22.12.2020)
IT00BN30-3004
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00BO62-3002
Ei huomautuksia.
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (24.08.2020 - 18.10.2020)
IT00BO62-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2021 - 31.07.2021)
IT00BO63-3002
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3001
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3002
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2021)
IT00BQ36-3001
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ36-3002
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Johdatus digitaalisiin palveluihin (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00CJ00-3002
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (26.10.2020 - 22.12.2020)
IT00CJ01-3002
Ei huomautuksia.
Digital products and services (24.08.2020 - 18.10.2020)
IT00CJ03-3001
Web Content Project (26.10.2020 - 22.12.2020)
IT00CJ04-3001
Web Content Project (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00CJ04-3002
Mobile Services (04.01.2021 - 07.03.2021)
IT00CJ05-3001
Mobile Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
IT00CJ06-3001
Orientoivat opinnot (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00CT25-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Ohjelmoinnin perusteet (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00CT26-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Ohjelmoinnin perusteet (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00CT26-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-sivun toteutus (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00CT27-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-sivun toteutus (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00CT27-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-tekniikat (26.10.2020 - 22.12.2020)
IT00CT28-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-tekniikat (15.03.2021 - 07.05.2021)
IT00CT28-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (26.10.2020 - 18.12.2020)
YY00BB67-3201
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (24.08.2020 - 18.10.2020)
YY00BB67-3203
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.