Valitut rajaukset: Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Service Design (07.01.2019 - 15.03.2019)
4B00BG90-3004
Pelikehitys (08.01.2019 - 06.05.2019)
4B00BJ13-3002
Pelikehityksen jatkokurssi (06.05.2019 - 07.06.2019)
4B00BJ14-3001
Pelikehityksen 3D-tekniikat (11.03.2019 - 05.05.2019)
4B00BJ15-3001
Cross Platform -mobiiliohjelmointi (11.03.2019 - 05.05.2019)
4T00BH32-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielellä.
Mobiiliohjelmointi (01.01.2019 - 10.03.2019)
4T00BH33-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielisenä.
Tilastomatematiikka (20.05.2019 - 14.06.2019)
4T00BI18-3006
Web-kehityksen perusteet (07.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN15-3004
Ei huomautuksia.
Web-projekti (11.03.2019 - 31.05.2019)
IT00BN16-3004
Ei huomautuksia.
Johdatus digitaalisiin palveluihin (01.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN17-3002
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (11.03.2019 - 05.05.2019)
IT00BN18-3002
Ei huomautuksia.
Digital products and services (07.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN26-3002
eBusiness Project (11.03.2019 - 31.05.2019)
IT00BN27-3002
Mobile Services (01.01.2019 - 10.03.2019)
IT00BN28-3001
IT00BN29-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Mobile Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
IT00BN30-3001
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3001
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2021)
IT00BQ36-3001
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
User-Oriented Design (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1074BI-3006
Sivuntaitto (14.01.2019 - 15.03.2019)
K1078TK-3005
Ei huomautuksia.
ICT-alan itseopiskelupaketti (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1081TK-3005
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
Käyttäjäkoulutus ja neuvonta (18.03.2019 - 17.05.2019)
K1101TK-3005
Opintojakso sisältää 1 op työelämäyhteistyötä.
IT-projekti (04.02.2019 - 24.05.2019)
3F00BC74-3003