|
Valitut rajaukset: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Product Design and Implementation (28.10.2024 - 20.12.2024)
ID00BQ11-3026
-
Johdatus ohjelmointiin (21.08.2023 - 06.06.2024)
IN00CS84-3013
-
Johdatus ohjelmointiin (19.08.2024 - 05.06.2025)
IN00CS84-3021
-
Koneoppimisen perusteet (26.08.2024 - 27.10.2024)
IN00CS91-3004
-
Tietoliikenteen perusteet (26.08.2024 - 27.10.2024)
IN00CS92-3004
-
Harjoittelu (09.09.2021 - 31.07.2025)
IN00CT02-3004
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Harjoittelu (30.08.2021 - 30.07.2025)
IN00CT02-3005
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Harjoittelu (03.01.2022 - 31.07.2026)
IN00CT02-3006
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Harjoittelu (08.12.2022 - 31.07.2026)
IN00CT02-3007
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Pilvipalvelut (26.08.2024 - 27.10.2024)
IN00CT04-3010
-
Components of IoT Application (26.08.2024 - 27.10.2024)
IN00CT13-3005
Opinnäytetyö (28.04.2023 - 26.10.2025)
IN00DL10-3001
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Opintovastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Tietokannat ja rajapinnat (14.08.2023 - 06.06.2024)
IN00DL11-3008
-