Valitut rajaukset: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Tietoturvaohjelmointi (07.01.2019 - 10.03.2019)
5N00BB93-3003
Ei lisätietoja
Mobiiliohjelmointi (01.01.2019 - 10.03.2019)
IN00BQ31-3001
-
Elektroniikan sovellusprojekti (11.03.2019 - 05.05.2019)
IN00BQ88-3002
Printed Electronics Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
IN00BQ92-3001
Harjoittelu (07.05.2018 - 31.07.2019)
T008130-3068
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (06.05.2019 - 31.07.2019)
T008130-3078
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (06.05.2019 - 31.07.2019)
T008130-3079
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
T008130-3080
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (06.05.2019 - 31.12.2019)
T008130-3081
Ei huomautuksia.
Tuotevastuu (01.01.2019 - 10.03.2019)
T219003-3003
Ei huomautuksia.
T715110-3003
Ei huomautuksia.
Mobile Data Communications (01.05.2019 - 31.08.2019)
T742803-3006
T771010-3006
Ei huomautuksia.
T771010-3007
Ei huomautuksia.
YY00BB68-3146
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BB68-3147
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Projektiosaaminen (01.01.2019 - 10.03.2019)
YY00BB69-3058
Ei lisätietoja.