|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (28.04.2023 - 26.10.2025)
IN00DL10-3001
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Opintovastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 09.03.2025)
IT00BQ36-3010
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin projekteissa. On suositeltavaa, että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja TIK-harjoittelut Moodle-alustalla.
Ohjelmistotestauksen perusteet (07.08.2023 - 31.08.2024)
IT00DI17-3003
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestauksen menetelmät (01.09.2023 - 31.08.2024)
IT00DI18-3003
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestausprojekti (14.08.2023 - 31.08.2024)
IT00DI19-3003
Ei lisätietoja.