Valitut rajaukset: Informaatioteknologian yksikkö Poista rajaukset
Web Programming Project (13.03.2023 - 07.05.2023)
ID00CS43-3003
Johdatus ohjelmointiin (29.08.2022 - 30.06.2023)
IN00CS84-3010
-
Elektroniikan sovellusprojekti (13.03.2023 - 07.05.2023)
IN00CS98-3002
Harjoittelu (03.01.2022 - 31.07.2026)
IN00CT02-3006
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Harjoittelu (08.12.2022 - 31.07.2026)
IN00CT02-3007
Harjoittelu voidaan jakaa yleisharjoitteluun ja ammattiharjoitteluun. Yleisharjoittelun (max. 10 op) voi suorittaa ilman esitietoja. Ammattialan harjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kokonaan ammattialan harjoitteluna, myös useammassa osassa.
Mobiilikehitysprojekti (13.03.2023 - 07.05.2023)
IN00CT10-3002
Tietokannat ja rajapinnat (09.01.2023 - 30.06.2023)
IN00DL11-3002
-
Tietokannat ja rajapinnat (09.01.2023 - 09.06.2023)
IN00DL11-3004
-
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.12.2024)
IT00BO63-3006
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
IT00BQ34-3010
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä, kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja TIK-harjottelut Moodle-alustalla.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 27.10.2024)
IT00BQ36-3009
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin projekteissa. On suositeltavaa, että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja TIK-harjoittelut Moodle-alustalla.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 09.03.2025)
IT00BQ36-3010
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin projekteissa. On suositeltavaa, että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja TIK-harjoittelut Moodle-alustalla.
Verkkopalveluprojekti (13.03.2023 - 05.05.2023)
IT00CT35-3004
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Content Management Project (13.03.2023 - 19.05.2023)
IT00CT39-3004
IT00DN31-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Content Management Project (30.10.2023 - 20.12.2023)
IT00DR18-3001
For more detailed content, see the implementation plan.
Web-tekniikat (13.03.2023 - 05.05.2023)
IT00DS38-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Viestintä (13.03.2023 - 05.05.2023)
IT00DS40-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-projekti (13.03.2023 - 19.05.2023)
IT00DS42-3001
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Research Methods (09.01.2023 - 05.05.2023)
KA00DA45-3002
Towards Data Mining (14.03.2023 - 05.05.2023)
KA00DA48-3002
Data Analysis Case Study (31.10.2022 - 05.05.2023)
KA00DA51-3002