Valitut rajaukset: Teuvo Pakkalan kadun kampus Poista rajaukset
Y00027E-3003
The study diary and monthly report of tutor activities has to be returned to OSAKO’s Specialist in Tutoring and Education. Specialist recommends either pass or fail of the course to the study counselor who is responsible for the registration of the study credits.
Y00039F-3005
Opintojakso sisältää Vertaistuutorointi tai International Tutoring -opintojakson. Opiskelija voi hakea laajan vertaisohjauksen opintopisteitä, jos on toiminut vertais- tai kv-tuutorina vähintään kaksi vuotta tai on toiminut vertais- tai kv-tuutoroinnin lisäksi hyvinvointituutorina vähintään vuoden ajan. Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän
K1140YY-3017
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
K1266LI-3005
Opintojakson laajuus voi vaihdella 3-10 opintopistettä riippuen projektin työmäärästä. Projekti voidaan tehdä monialaisissa tiimeissä englanniksi.
K1270LI-3005
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
K1270LI-3007
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
K1276LI-3003
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
K1344LI-3003
Kesällä toteutettava verkkokurssi.