Valitut rajaukset: Teuvo Pakkalan kadun kampus Poista rajaukset
3L00BG11-3008
Verkkokurssi.
3L00BG13-3007
Verkkokurssi.
Tunnusluvut ja johtaminen (01.08.2020 - 31.07.2021)
3L00BG14-3006
Verkkokurssi.
Osakeyhtiön hallitustyöskentely (01.08.2020 - 31.07.2021)
3L00BM18-3004
Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös 5 op laajuisena, jolloin hänet on nimetty hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
K1003YY-3048
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
K1003YY-3049
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.12.2021)
K1003YY-3050
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.12.2021)
K1003YY-3051
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.07.2021)
K1003YY-3052
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.07.2021)
K1003YY-3055
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2021 - 31.12.2021)
K1038YY-3013
Opiskelijayritysopinnot (01.08.2020 - 31.07.2021)
K1043LI-3004
Yrittäjyysopinnot suoritetaan yrityksessä, joka on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijajärjestön perustama osakeyhtiö Trapesti. Yrityksen toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden liiketoiminta- ja projektiosaamisen kehittäminen käytännönläheisesti. Yrityksessä mukana olevat opiskelijat voivat suorittaa enintään 30 op:n kokonaisuuden toimimalla yrityksen hallinnossa ja/tai käytännön projekteissa.
Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa (24.08.2020 - 31.07.2021)
K1049LI-3005
Ei lähiopetusta.
Johtamisen haasteet (24.08.2020 - 31.07.2021)
K1057LI-3011
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Yritysverotuksen erityiskysymyksiä (01.08.2020 - 31.07.2021)
K1101LI-3012
Examissa on auki tentti lähes koko lukuvuoden. Kannattaa ottaa huomioon, että tentin korjausaika on 3 viikkoa ja siihen ei lasketa opettajan vapaajaksoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2022)
K1140YY-3030
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Tilintarkastuksen jatkokurssi (01.08.2020 - 31.07.2021)
K1270LI-3011
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
Palkanlaskennan perusteet (10.05.2021 - 31.07.2021)
K1303LI-3017
Ei huomautuksia.
Sopimusoikeus (10.05.2021 - 31.07.2021)
K1344LI-3006
Kesällä toteutettava verkkokurssi.
Liiketoiminnan kehittäminen (15.03.2021 - 07.05.2022)
KL00BQ24-3034
.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2019 - 31.12.2021)
KL00BQ28-3022
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Ammatillinen urasuunnittelu (06.01.2020 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3023
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).