Valitut rajaukset: Teuvo Pakkalan kadun kampus Poista rajaukset
English Business Communication (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1124LI-3012
For more detailed content, see the implementation plan.
Professional Writing Skills (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1129LI-3008
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2020)
K1140YY-3004
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 25.10.2020)
K1140YY-3021
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2019 - 01.01.2020)
K1140YY-3025
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2018 - 31.12.2020)
K1140YY-3026
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.09.2019 - 31.07.2020)
K1140YY-3028
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Affärskommunikation (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1145LI-3005
Ei huomautuksia.
Tilintarkastuksen jatkokurssi (26.08.2019 - 01.05.2020)
K1270LI-3010
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
Sisäinen tarkastus (16.09.2019 - 27.11.2019)
K1271LI-3005
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opintojaksoon kuuluu palautettavia viikkotehtäviä, joista saa pisteitä. Tentti toteutetaan atk-luokassa, Moodle-alustalla.
Yritysrahoituksen jatkokurssi (26.08.2019 - 01.05.2020)
K1273LI-3003
Opintijakso suoritetaan kirjatenttinä.
Palkanlaskennan jatkokurssi (23.08.2019 - 20.12.2019)
K1275LI-3004
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
K1276LI-3004
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Työoikeuden perusteita esimiehille (28.10.2019 - 20.12.2019)
K1302LI-3010
Ei huomautuksia.
Projektijohtaminen (26.08.2019 - 01.05.2020)
K1309LI-3008
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1322LI-3007
Ei huomautuksia.
Insolvenssioikeuden perusteet (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1343LI-3003
Ei huomautuksia.
Final Camp (26.08.2019 - 20.12.2019)
K1349LI-3004
Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla 0-5. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
K1363LI-3005
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty.
Creative Competences (28.10.2019 - 20.12.2019)
KB00BP30-3004