Valitut rajaukset: Teuvo Pakkalan kadun kampus Poista rajaukset
Saksan alkeiskurssi II (07.01.2019 - 01.03.2019)
3B00BC48-3009
Johdon laskentatoimi 2 (07.01.2019 - 03.05.2019)
3L00BC84-3003
Asiantuntijapalvelujen myynti (12.11.2018 - 01.02.2019)
3L00BC85-3007
Liiketoimintasuunnitelma (20.08.2018 - 14.12.2018)
3L00BC86-3010
Opintojakso suoritetaan yhdessä Projektiosaaminen-opintojakson kanssa.
3L00BE75-3003
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Julkistalous ja laskentatoimi (03.09.2018 - 09.11.2018)
3L00BE76-3005
3L00BG11-3005
Verkkokurssi.
3L00BG13-3005
Verkkokurssi.
Tunnusluvut ja johtaminen (01.08.2018 - 31.07.2019)
3L00BG14-3004
Verkkokurssi.
Digitaalinen markkinointi (29.10.2018 - 21.12.2018)
3L00BG52-3004
Kirjallisuus: Ryan, Damian & Jones, Calvin. 2009. Understanding Digital Marketing. Kogan Page Ltd. 2009 tai uudempi.
English for Team Leaders (11.03.2019 - 03.05.2019)
3L00BI74-3004
English for Team Leaders (29.10.2018 - 21.12.2018)
3L00BI74-3005
English for Team Leaders (27.08.2018 - 02.11.2018)
3L00BI74-3007
Yritys- ja yhteisöviestintä (29.10.2018 - 21.12.2018)
3L00BK64-3004
Ei huomautuksia
Pelikehitys (08.01.2019 - 06.05.2019)
4B00BJ13-3002
Pelikehityksen 3D-tekniikat (11.03.2019 - 05.05.2019)
4B00BJ15-3001
Cross Platform -mobiiliohjelmointi (11.03.2019 - 05.05.2019)
4T00BH32-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielellä.
Mobiiliohjelmointi (01.01.2019 - 10.03.2019)
4T00BH33-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielisenä.
Web-projekti (08.10.2018 - 21.12.2018)
4T00BH76-3006
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (11.03.2019 - 03.05.2019)
4T00BI02-3009
Kirjallisuus: Ryan, Damian & Jones, Calvin. 2009. Understanding Digital Marketing. Kogan Page Ltd. (tai uudempi)
Vastuullinen liiketoiminta (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1314LI-3010
Ei huomautuksia.
Vastuullinen liiketoiminta (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1314LI-3011
Ei huomautuksia.
Vastuullinen liiketoiminta (10.09.2018 - 09.11.2018)
K1314LI-3012
Ei huomautuksia.
Moninaisuuden johtaminen (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1315LI-3004
Ei huomautuksia.