|
Valitut rajaukset: Degree Programme in Information Technology Poista rajaukset
Internet Programming and Databases (01.01.2025 - 09.03.2025)
ID00DH72-3004
If necessary, the student advisor will recommend optional programme components for each student based on their individual study plan.
Web Programming Project (10.03.2025 - 11.05.2025)
ID00DW07-3002
-
Physics for Programmers (01.01.2025 - 09.03.2025)
ID00EK07-3001
-
Mathematics for Programmers (26.08.2024 - 27.10.2024)
ID00EK08-3001
-
Harjoittelu (01.10.2020 - 31.07.2024)
T008130D-3008
Harjoittelu (30.08.2021 - 31.07.2025)
T008130D-3009
Opinnäytetyö (01.01.2024 - 31.07.2024)
T009015D-3009
T771010D-3009
Not applicable.
T772010D-3010
Not applicable
T772010D-3011
Not applicable
YY00DU46-3008
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
YY00DU46-3062
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (19.08.2024 - 02.05.2025)
YY00DU47-3044
-
Svenska för arbetslivet (01.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU51-3029
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (28.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DU52-3044
Pakollinen
Finnish Language 1: Survive! (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3011
Finnish Language 2: Move on! (08.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU56-3006