Valitut rajaukset: (vanha) Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö [2015] Poista rajaukset
Finnish Language and Culture 1 (01.11.2021 - 17.12.2021)
ID00CS36-3002
HTML and CSS Programming (01.11.2021 - 31.12.2021)
ID00CS38-3002
Finnish Language and Culture 2 (10.01.2022 - 04.03.2022)
ID00CS39-3002
Johdatus ohjelmointiin (01.01.2022 - 13.03.2022)
IN00CS84-3006
Harjoittelu (30.08.2021 - 31.07.2025)
T008130D-3009
Katsastajakoulutuksen käytännönjakso (01.08.2021 - 31.12.2021)
TA00CH41-3003
Katsastajakoulutuksen käytännön jaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson hyväksytty suoritus, vähintään kuuden kuukauden auto- ja korjaamoalan kokemus sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) tunnustama opiskelijan luotettavuus (Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 3 -Luku-Katsastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja katsastajaa koskevat vaatimukset 15§). Nämä vaatimukset tulee selvittää ennen käytännön jaksolle osallistumista.
Katsastajakoulutuksen harjoittelujakso (01.08.2021 - 31.12.2021)
TA00CH42-3003
Katsastajakoulutuksen harjoittelujaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson ja Käytännön jakson hyväksytty suoritus. Harjoittelujakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan on mahdollista osallistua Traficomin järjestämään katsastajan loppututkintoon.
Strateginen Lean johtaminen (15.03.2021 - 31.12.2021)
TL00CY00-3001
Strateginen Lean johtaminen (03.01.2022 - 12.06.2022)
TL00CY00-3002
Robotti tuotannossa (01.08.2021 - 31.12.2021)
TR00CX97-3001
Opinnäytetyö (01.01.2021 - 31.12.2021)
YY00BG33-3058
Ei huomautuksia.