Valitut rajaukset: Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö Poista rajaukset
5Y00BB78-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
T008130-3001
Ei huomautuksia.
T008130-3007
Ei huomautuksia.
YY00BB75-3003
Opintojaksolla harjoitustyönä laaditaan liiketoimintaidean kuvaus (esim. Business Model Canvasilla tai vastaavalla muulla esitystavalla), jonka pohjalta opiskelijat 2-5 hengen opiskelijatiimeissä laativat liiketoimintasuunnitelman. Harjoitustyöllä on mahdollisuus osallistua liiketoimintaideakilpailuun (esim Kickstart tai vastaava).
YY00BG33-3001
Ei huomautuksia.