Valitut rajaukset: Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Tutkinto-ohjelmat
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Polttoaineet ja palaminen (20.08.2018 - 31.12.2018)
5Y00BC61-3001
Polttoaineet ja palaminen (01.08.2018 - 21.12.2018)
5Y00BC61-3002
Harjoittelu (08.05.2017 - 31.07.2019)
T008130-3007
Ei huomautuksia.
Ohjausjärjestelmät (27.08.2018 - 03.05.2019)
T320407-3001
Ei huomautuksia.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2015 - 31.12.2018)
YY00BB29-3011
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.