Valitut rajaukset: Informaatioteknologia Poista rajaukset
5Y00BB78-3018
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
IT00BN16-3001
Ei huomautuksia.
K1078TK-3004
Ei huomautuksia.
K1081TK-3003
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
K1081TK-3004
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
5N00BB92-3003
Kurssi sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoitustöitä sekä projektityöskentelyä. Kurssin lopussa on pakollinen esitelmä. Puolet kurssin sisällöstä on mahdollista tarvittaessa suorittaa etäyhteyden ja projektinhallintatyökalujen avulla.
5N00BB92-3004
Kurssi sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoitustöitä sekä projektityöskentelyä. Kurssin lopussa on pakollinen esitelmä. Puolet kurssin sisällöstä on mahdollista tarvittaessa suorittaa etäyhteyden ja projektinhallintatyökalujen avulla.