Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Ammatillinen viestintä (11.01.2021 - 14.03.2021)
5Y00BC43-3011
Finnish Language and Culture 2 (11.01.2021 - 07.03.2021)
ID00CS39-3001
Web Programming Project (15.03.2021 - 09.05.2021)
ID00CS43-3001
Web Development Frameworks (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS44-3001
Cloud Services (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS45-3001
Java Programming (01.08.2021 - 31.10.2021)
ID00CS46-3001
Mobile Development Project (14.03.2022 - 08.05.2022)
ID00CS51-3001
Harjoittelu (01.10.2020 - 31.07.2024)
T008130D-3008
YY00BB68-3190
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/