|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Hankintaosaaminen (11.04.2025 - 08.06.2025)
YY00BG37-3020
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (01.08.2024 - 31.07.2025)
YY00BH24-3037
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Lisätietoja yrityshautomosta ja ilmoittautumislomake, joka jokaisen opinnoille ilmoittautuvan tulee täyttää: https://oamk.fi/yrityshautomo/ Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty. Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.
Oman liikeidean kehittäminen (01.08.2024 - 31.07.2025)
YY00BH25-3028
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty. Lisätietoja yrityshautomosta ja ilmoittautumislomake, joka jokaisen opinnoille ilmoittautuvan tulee täyttää: https://oamk.fi/yrityshautomo/ Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.
Oman yrityksen kehittäminen (01.08.2024 - 24.07.2025)
YY00BH26-3022
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma yritys jonka liiketoimintaa hän lähtee kehittämään. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Oamk Yrityshautomon nettisivulla olevan lomakkeen kautta: https://oamk.fi/yrityshautomo/ Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty. Opintojakso voidaan totetuttaa 3-10 opintopisteen laajuisena. Laajuus sovitaan opiskelijakohtaisesti ohjaajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.
Palvelumuotoilu (04.10.2024 - 16.02.2025)
YY00BL16-3023
Verkko-opintojakso, johon sisältyy aloitusorientaatio. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia ryhmiä, jotka työskentelevät virtuaaliympäristöissä. Tuotokset laitetaan Moodleen.
Saksa 1 (08.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DI54-3011
Saksa 2 (02.09.2024 - 18.10.2024)
YY00DI55-3007
YY00DK95-3003
Kaikille yamk-opiskelijoille tarkoitettu monialainen opintojakso.
Aktivera din svenska (01.09.2024 - 27.10.2024)
YY00DQ05-3020
Aktivera din svenska (10.03.2025 - 04.05.2025)
YY00DQ05-3021
Aktivera din svenska (01.09.2024 - 27.10.2024)
YY00DQ05-3023
Activate your English (01.01.2025 - 11.05.2025)
YY00DQ06-3010
Kulttuurin törmäyskurssi (01.08.2024 - 31.07.2025)
YY00DU48-3003
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 31.12.2024)
YY00DU50-3102
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (01.01.2025 - 31.07.2025)
YY00DU50-3103
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (28.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DU51-3061
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Svenska för arbetslivet (01.09.2024 - 31.12.2024)
YY00DU51-3063
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Svenska för arbetslivet (01.08.2024 - 30.09.2024)
YY00DU51-3067
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (02.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU52-3081
Pakollinen
English for Working Life (07.01.2025 - 12.05.2025)
YY00DU52-3082
Pakollinen
YY00DU53-3012
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo aloittamassa opinnäytetyötään.
YY00DU53-3013
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo aloittamassa opinnäytetyötään.
YY00DU53-3015
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo aloittamassa opinnäytetyötään.