Valitut rajaukset: Liiketalouden koulutusohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatillinen urasuunnittelu (29.10.2018 - 31.07.2019)
KL00BQ28-3017
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Julkiset hankinnat (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1120LI-3004
Ei huomautuksia.