|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Orientation to Business Law (01.01.2024 - 10.03.2024)
KB00DM97-3002
Orientation to Accounting (11.03.2024 - 05.05.2024)
KB00DM99-3002
Digital Business (26.08.2024 - 27.10.2024)
KB00DN08-3002
Digital Marketing (26.08.2024 - 28.10.2024)
KB00DN09-3002
International Business Law (27.10.2024 - 20.12.2024)
KB00DN11-3002
Purchasing and Procurement (29.10.2024 - 20.12.2024)
KB00DN12-3002
Profitability and Budgeting (10.03.2025 - 02.05.2025)
KB00DN14-3002
Supply Chain Management (10.03.2025 - 11.05.2025)
KB00DX08-3001
Saksa 1 (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DI54-3004
Saksa 2 (02.09.2024 - 18.10.2024)
YY00DI55-3007
YY00DU46-3030
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.01.2024 - 10.03.2024)
YY00DU51-3015
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3001
Pakollinen
Finnish Language 2: Move on! (01.01.2024 - 10.03.2024)
YY00DU56-3003
Finnish Language 3: Speak! (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU57-3001
Finnish Language 4: Write! (01.08.2024 - 28.10.2024)
YY00DU58-3002
Yrittäjyys (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DU59-3005