|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (28.04.2023 - 26.10.2025)
IN00DL10-3001
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Opintovastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2024 - 31.12.2025)
IT00BQ34-3011
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä, kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja TIK-harjoittelut Moodle-alustalla.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2025)
IT00BQ36-3012
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin projekteissa. On suositeltavaa, että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja TIK-harjoittelut Moodle-alustalla.
Ohjelmistotestauksen perusteet (05.08.2024 - 31.08.2025)
IT00DI17-3004
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestauksen menetelmät (01.09.2024 - 31.07.2025)
IT00DI18-3004
Ei lisätietoja.
Ohjelmistotestausprojekti (02.09.2024 - 31.07.2025)
IT00DI19-3004
Ei lisätietoja.
Oulu Game LAB (Demo Creation) (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00BR01-3028
YY00CG25-3017
Kurssin voi suorittaa tietokoneella, jossa on internetyhteys. Suorittaminen onnistuu myös internetyhteyden omaavilla iPadeillä ja Android-padeillä, ja hätätilassa myös IOS ja Android -älypuhelimilla.