Valitut rajaukset: (vanha) Konetekniikka (lv21_22) Poista rajaukset
Harjoittelu (20.08.2018 - 31.07.2022)
T008130-3075
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (20.08.2018 - 31.07.2022)
T008130-3076
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (20.08.2018 - 31.07.2022)
T008130-3077
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (19.08.2019 - 31.07.2026)
T008130-3083
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (19.08.2019 - 31.07.2026)
T008130-3084
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (19.08.2019 - 31.07.2026)
T008130-3085
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (31.08.2020 - 31.12.2026)
T008130-3093
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (31.08.2020 - 31.12.2026)
T008130-3094
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (31.08.2020 - 31.12.2026)
T008130-3095
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 11.06.2023)
T009015-3071
Ei huomautuksia.
Kaivosteollisuus (05.09.2022 - 28.04.2023)
T315203-3008
Ei huomautuksia.
Tuotekehitysprojekti (01.08.2022 - 08.05.2023)
TK00BP58-3005
Ei huomautuksia.
Mekaniikkasuunnittelu (01.08.2022 - 07.05.2023)
TK00BP64-3005
Ei lisätietoja
TK00CH10-3004
Katsastajakoulutuksen käytännön jaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson hyväksytty suoritus, vähintään kuuden kuukauden auto- ja korjaamoalan kokemus sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) tunnustama opiskelijan luotettavuus (Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 3 -Luku-Katsastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja katsastajaa koskevat vaatimukset 15§). Nämä vaatimukset tulee selvittää ennen käytännön jaksolle osallistumista.
Katsastajakoulutuksen harjoittelujakso (08.08.2022 - 31.12.2022)
TK00CH11-3004
Katsastajakoulutuksen harjoittelujaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson ja Käytännön jakson hyväksytty suoritus. Harjoittelujakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan on mahdollista osallistua Traficomin järjestämään katsastajan loppututkintoon.
Auto- ja työkonetekniikan kunnossapito (01.08.2022 - 31.12.2022)
TK00CX87-3002
Ei huomautuksia
Robotiikan perusteet (05.09.2022 - 21.12.2022)
TK00CZ73-3003
Lean-johtaminen (29.08.2022 - 31.05.2023)
TK00CZ74-3003
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (06.04.2022 - 31.12.2022)
YY00BB72-3142
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (06.04.2022 - 31.12.2022)
YY00BB72-3143
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (06.04.2022 - 31.12.2022)
YY00BB72-3144
Ei lisätietoja.