|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Hoitotyön perusteet (21.08.2023 - 31.12.2024)
OS00DW08-3003
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 7op x 27 t = 189 tuntia opiskelijan työtä
Lääkehoidon perusteet (21.08.2023 - 31.12.2024)
OS00DW95-3006
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Suomi ammatillisena kielenä (21.08.2023 - 31.12.2024)
YY00CZ96-3005
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Opintojakson toteutus perustuu opiskelijan suomen kielen tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Opiskelijan pitää ottaa yhteys vastuuopettajaan Katri Kososeen (katri.kosonen@oamk.fi).
YY00DU46-3052
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (21.08.2023 - 31.12.2024)
YY00DU47-3035
-