|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (06.08.2024 - 31.07.2025)
K1003YY-3085
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2023 - 31.07.2025)
KL00BQ28-3073
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Onnistu opinnäytetyössä (28.10.2024 - 22.12.2024)
KL00DN96-3001
Onnistu opinnäytetyössä (10.03.2025 - 11.05.2025)
KL00DN96-3002
Onnistu opinnäytetyössä (01.01.2025 - 10.03.2025)
KL00DN96-3004
Onnistu opinnäytetyössä (02.09.2024 - 27.10.2024)
KL00DN96-3005
Ammattiharjoittelu (01.01.2024 - 31.12.2024)
YY00BD17-3092
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.