|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Luonnonvara-alan matematiikka (01.08.2024 - 02.01.2025)
LM00DP64-3004
Maaseutuyrittäjyys (01.08.2024 - 27.10.2024)
LM00DP76-3003
Monitavoitteinen metsätalous (01.08.2024 - 31.07.2025)
LM00DP78-3002
Maaseutuympäristön arviointi (10.03.2025 - 11.05.2025)
LM00DP96-3002
Maatilaharjoittelu (14.02.2024 - 31.12.2025)
LM00DQ03-3005
YY00DU46-3051
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU51-3040
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.