Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Ammatilliset valmiudet (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ16-3020
.
Liiketoimintaosaaminen 1 (06.01.2020 - 28.02.2020)
KL00BQ17-3022
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (16.03.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ18-3021
.
Ammatillinen urasuunnittelu (06.01.2020 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3023
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).