Valitut rajaukset: Liiketalouden yksikkö Poista rajaukset
Markkinointioikeus (26.10.2020 - 22.12.2020)
K1042LI-3014
Ei huomautuksia.
Liiketoimintaosaaminen 2 (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ18-3029
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ18-3030
.
Liiketoiminnan suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BQ23-3017
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3029
.
Affärssvenska II (26.10.2020 - 22.12.2020)
KL00BQ25-3017
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3037
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BS18-3004
Ei huomautuksia.
KL00BS22-3003
ei huomautuksia
Liiketoimintaosaaminen 1 (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CV39-3006
Liiketoimintaosaaminen 1 (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CV39-3007
Palvelut ja palveluliiketoiminta (11.09.2020 - 13.11.2020)
KP00CR58-3001
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman orientoiva opintojakso, joka antaa pohjaa myöhemmille opinnoille.
Palvelujen kehittäminen (09.10.2020 - 22.12.2020)
KP00CR59-3001
Edeltävät opinnot: Palvelut ja palveluliiketoiminta -opintojakso. Tämä opintojakso antaa teoreettiset lähtökohdat Palvelumuotoilun -opintojaksolle.
Palvelumuotoilu (15.01.2021 - 30.04.2021)
KP00CR64-3001
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2020 - 11.06.2021)
YY00BD17-3068
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.
Opinnäytetyö (24.08.2020 - 31.12.2021)
YY00BG33-3056
Ei huomautuksia.
YY00CR72-3015
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.