Valitut rajaukset: (vanha) Liiketalouden yksikkö [2015] Poista rajaukset
Saksan alkeiskurssi II (09.08.2021 - 31.08.2021)
3B00BC48-3019
DIB projektiopinnot (01.01.2022 - 12.06.2022)
K1052IB-3009
Student receives 3 - 6 credit units (ECTS) depending on the nature and extent of the project (the scope is determined by the teacher and the commissioner). Note! There are different codes for the Course depending on the number of credit units (K1052IB for 3 ECTS; K1053IB for 4 ECTS; K1054IB for 5 ECTScr; and K1055IB for 6 ECTS). 1 ECTS = 27 hours of student work.
Arvopaperisijoittaminen (10.08.2021 - 31.08.2021)
K1098LI-3014
Ei huomautuksia.
Työoikeuden perusteet (01.08.2021 - 31.08.2021)
K1325LI-3012
Ei huomautuksia.
Palvelut ja palveluliiketoiminta (09.09.2021 - 31.10.2021)
KP00CR58-3003
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman orientoiva opintojakso, joka antaa pohjaa myöhemmille opinnoille.
Palvelujen kehittäminen (14.10.2021 - 31.12.2021)
KP00CR59-3003
Edeltävät opinnot: Palvelut ja palveluliiketoiminta -opintojakso. Tämä opintojakso antaa teoreettiset lähtökohdat Palvelumuotoilun -opintojaksolle.
Fasilitointiosaaminen (01.08.2021 - 31.12.2021)
KP00CR62-3001
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2020 - 11.06.2022)
YY00BD17-3068
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.
Opinnäytetyö (24.08.2020 - 31.12.2021)
YY00BG33-3056
Ei huomautuksia.