Valitut rajaukset: Liiketalouden yksikkö Poista rajaukset
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3037
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BS18-3004
Ei huomautuksia.
Myyntineuvottelutaito (24.08.2020 - 16.10.2020)
KL00BS21-3004
ei huomautuksia
Liiketoimintaosaaminen 1 (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CV39-3006
Liiketoimintaosaaminen 1 (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CV39-3007
Palvelut ja palveluliiketoiminta (11.09.2020 - 13.11.2020)
KP00CR58-3001
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman orientoiva opintojakso, joka antaa pohjaa myöhemmille opinnoille.
Palvelujen kehittäminen (09.10.2020 - 22.12.2020)
KP00CR59-3001
Edeltävät opinnot: Palvelut ja palveluliiketoiminta -opintojakso. Tämä opintojakso antaa teoreettiset lähtökohdat Palvelumuotoilun -opintojaksolle.
Liiketoimintaosaaminen 2 (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ18-3029
.
Liiketoimintaosaaminen 2 (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ18-3030
.
Liiketoiminnan suunnittelu (24.08.2020 - 22.12.2020)
KL00BQ23-3017
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ24-3029
.
Affärssvenska II (26.10.2020 - 22.12.2020)
KL00BQ25-3017
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Opinnäytetyö (24.08.2020 - 16.10.2020)
YY00BG33-3056
Ei huomautuksia.
YY00BL65-3008
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on nettiyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.
YY00BL77-3007
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.
YY00CR72-3015
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.