|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Pedagogiset perusilmiöt (30.10.2023 - 05.05.2024)
AT00DW49-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tutkintovastaavalle.
AT00DW72-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Musiikinjohdon perusteet (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EB60-3001
Opetusharjoittelu 1 (01.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB61-3003
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä.
Opetusharjoittelu 2 (01.01.2025 - 31.05.2025)
MM00EB62-3002
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä. Opintojaksoon sisältyy noin 20 minuutin mittainen opetusnäyte, johon liittyen ohjaavan opettajan, kollegan ja opiskelijan kesken käyty palautekeskustelu.
Vapaa säestys (08.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EC26-3001
Musiikin kirjoittaminen (28.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EC29-3001
Klassinen satsioppi (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EC36-3001
Instrumenttiopinnot D1 (28.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EE33-3001
Ammattipedagogiikka 2 (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EI34-3001
Pääaineen projekti 1 (26.08.2024 - 02.05.2025)
MM00EI36-3002
Instrumenttiopinnot 1 (01.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EI74-3001
Instrumenttiopinnot 2 (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EI75-3001
YY00DU46-3025
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (10.03.2025 - 04.05.2025)
YY00DU51-3022
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 07.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen