Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Pienprojekti 2 (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CE23-3001
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Pienprojekti 3 (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CE25-3001
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Pienprojekti 3 (24.08.2020 - 28.08.2020)
MV00CE25-3002
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
M100CE29-3002
Portfolio-opintojakson kesto on noin 2,5 vuotta.
Projekti (01.08.2019 - 31.07.2020)
M200CE31-3001
Ei huomautuksia.
Projekti (01.08.2020 - 31.07.2021)
M200CE31-3002
Ei huomautuksia.
360° VR-videotuotanto (01.08.2019 - 31.07.2020)
M200CJ36-3003
360° VR-videotuotanto (01.08.2020 - 31.07.2021)
M200CJ36-3004
Pedagoginen perusta (01.05.2020 - 31.07.2020)
M200CJ63-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Opetussuunnitelma (01.05.2020 - 31.08.2020)
M2016YS-3013
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
Performance and Expressional Studies (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2056MS-3009
Ei huomautuksia.
Muusikon kehonhuolto (24.08.2020 - 31.12.2020)
M2071MS-3011
Opettaja arvioi.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2297MS-3007
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
Tiedon visualisointi (01.08.2019 - 31.07.2020)
M400CE37-3001
Ei huomautuksia.
Tiedon visualisointi (01.08.2020 - 31.07.2021)
M400CE37-3002
Ei huomautuksia.
Valokuvaus 2 (01.08.2019 - 31.07.2020)
M400CE81-3001
Opintojakso voidaan suorittaa 3-6 opintopisteen laajuisena.
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE07-3001
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Media-alan ammattikirjallisuus (03.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE07-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Media-alan seminaarit (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE09-3001
Valinta rajattava ammatillista suuntautumista ja kehittymistä tukeviin seminaareihin.
Pienprojekti (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE21-3002
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.