Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2V00CK75-3001
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoitusoppilaan opinnot 1b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF44-3003
Harjoitusoppilaan opinnot 2a (26.08.2019 - 22.12.2019)
AM00CF45-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 2b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF46-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 3a (26.08.2019 - 22.12.2019)
AM00CF47-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 3b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF48-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 4a (26.08.2019 - 22.12.2019)
AM00CF49-3003
Harjoitusoppilaan opinnot 4b (06.01.2020 - 03.05.2020)
AM00CF50-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 1a (26.08.2019 - 22.12.2019)
AM00CF51-3002
Luova äänisuunnittelu (16.09.2019 - 29.11.2019)
AM00CR71-3001
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Motion Graphics (13.04.2020 - 22.05.2020)
M200CJ39-3002
Body Care of a Musician (26.08.2019 - 01.03.2020)
M2071MS-3009
Opettaja arvioi.
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2297MS-3005
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2298MS-3003
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2449MS-3005
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2460MS-3012
Ear Training 3 (26.08.2019 - 20.12.2019)
M3054MS-3002
Project Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M3073MS-3002
Ei huomautuksia.
Journalistinen erityisalue: Podcast (08.11.2019 - 31.12.2019)
M700CB69-3002
Ei huomautuksia.