|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.10.2024 - 04.05.2025)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Kasvatustieteen perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
AT00EK09-3001
Yleinen musiikinteoria (19.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB59-3003
Musiikinjohdon perusteet (08.01.2025 - 02.05.2025)
MM00EB60-3002
Ammattipedagogiikka 1 (28.10.2024 - 04.05.2025)
MM00EI32-3001
Opintojaksolla on sekä koko vuosikurssille yhteisiä että instrumentti- ja/tai pääainekohtaisia eriäviä osuuksia.
Korvakuulolta musisointi (26.08.2024 - 20.12.2024)
MM00EI73-3002
YY00DU46-3096
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU50-3089
Pakollinen.
English for Working Life (10.03.2025 - 30.05.2025)
YY00DU52-3058
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (01.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU54-3063
Pakollinen